Обираємо професію

Дитина перейшла у випускний клас, і батьки хапаються за голову: яку професію обрати і який ВНЗ вибрати?  Питання профорієнтації — одне з найважливіших для майбутнього життя дитини.

Часто батьки вважають, що проблемою профорієнтації повинна займатися школа. Зараз модно наймати на роботу педагогів і психологів, фахівців з профорієнтації старшокласників.

Хто знає нашої дитини краще нас, батьків?

Не полінуйтеся — прийдіть в школу, поговоріть з учителями-предметниками, чи є у вашої дитини здібності до тієї чи іншої науки. Часто «відмінно» ставлять дітям старанним, а непосидючі учні цілком можуть ходити в трієчників. Не забувайте, що дитина приходить до школи вже зі сформованими інтересами, які вчителі можуть розвинути або погасити. Тому ніхто краще за нас, батьків, здібності своєї дитини не визначить.

Для оцінки готовності старшокласників до професійного самовизначення використовуються такі критерії:

 • мотиваційний

Полягає в сформованість ієрархії мотивів вибору професії; наявність стійкого інтересу до певної професії; сформованість професійних намірів.

В одному випадку виділяються такі групи мотивів:

 1. Загальна мотивація.
 2. Романтика професій.
 3. Науково-пізнавальні мотиви.
 4. Мотиви суспільної значущості професій.
 5. Наслідування.

В іншому випадку розглядаються:

 1. Усвідомлення перспективності обраної професії.
 2. Навчальний і позакласний інтереси.
 3. Бажання бути корисним країні.
 4. Вплив рідних і знайомих

Мотиваційний компонент визначає ставлення старшокласника до вибору майбутньої професії, а його основними показниками прояву є наявність відповідних інтересів та намірів, мотивів вибору професії.

 • когнітивний

Полягає в здатність до самоаналізу; здатність до аналізу професій; наявність профінформаційних знань; адекватна самооцінка;

Когнітивний компонент готовності до професійного самовизначення характеризується наявністю знань щодо індивідуальних особливостей; інформованістю про світ професій; поінформованістю щодо вимог, які висуває обрана професія, до індивідуальних характеристик людини.

 • практичний

Передбачає наявність обґрунтованого особистого професійного плану та здійснення практичних заходів щодо його реалізації.

Практичний компонент передбачає наявність в учня вмінь розробляти особистий професійний план та здійснювати заходи щодо його реалізації. До практичного компоненту готовності до вибору професії здебільшого включають професійно важливі знання, вміння, професійно важливі якості особистості.

Профорієнтаційна робота  передбачає вирішення таких завдань:

 • поглиблене вивчення навчальних і спеціальних предметів, до яких виявляється стійкий інтерес і здібності;
 • зосередження уваги на формуванні професійно важливих якостей, необхідних для обраного виду професійної діяльності;
 • здійснення контролю, корекції професійних планів, виявлення ступеня їхньої обгрунтованості;
 • окреслення шляхів для самопідготовки до майбутньої професійної діяльності, способів самодіагностики, оцінки результатів, досягнень;
 • формування основ для соціально-професійної адаптації старшокласників: розвиток норм, ціннісних орієнтацій, мотивів вибору професії, професійної спрямованості;
 • формування професійних інтересів.

Перш за все необхідно знати результати самооцінки  професійних інтересів і здібностей дітей (прізвища учнів закодовані, кожен із батьків має код для ознайомлення з результатами тестування своєї дитини).

Результати тестування на визначення самооцінки професійних інтересів і здібностей (Л.І.Соломіна)

Результатм вивчення мотиву вибору професії (Р.В.Овчарова)

 1. Найбільш затребувані професії 2016-2020

Будівельна індустрія

Збільшення кількості будівельних проектів дає всі підстави припускати, що спеціальність інженер-будівельник очолить рейтинги професій на найближче десятиліття.

Попит буде як на будівельників житлових будинків, так і на висококваліфікованих інженерів з будівництва промислових об’єктів. Західні інвестиції поступово входять на ринок і поширюються з міст-мільйонників в регіони.

Але вже зараз виникає гостра нестача професійних інженерів, робітників і керівників середньої ланки на виробництві. Пройде не один рік, поки престиж робітничих спеціальностей повернеться на колишній рівень. Тому найближчим часом буде попит на виробничих фахівців, особливо в поєднанні зі знанням іноземної мови, володінням економічними і юридичними знаннями.

Ринок інформаційних технологій

Сфера інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення утримує лідируючі позиції в топ-10 ринку праці на найближчі роки. Просування продукту компанії в мережі Інтернет — пріоритетна рекламна кампанія для багатьох фірм. В даному випадку сайт — це не тільки «обличчя» компанії в глобальній мережі, але і показник надійності і рівня організації.

Одна з найбільш високооплачуваних спеціальностей в сфері IT- web-дизайнер. Для того, щоб зайняти вигідні позиції в середовищі конкурентів і привернути увагу більшості користувачів Інтернет, багато керівників готові залучати до співпраці високооплачуваних кваліфікованих професіоналів. Але постійне вдосконалення комп’ютерних технологій вимагає від програмістів володіння новітніми програмами. Тому програмістам з великим досвідом роботи необхідно регулярно підвищувати свою професійну кваліфікацію.

Менеджмент

Не залишаться без роботи і менеджери з продажу. Активні молоді співробітники відділів продажів, які прекрасно розбираються в пропонованому товарі або послугах і вміють налагоджувати особисті контакти, знайдуть застосування своїм навичкам. Менеджери з продажу будуть затребувані в сфері послуг. Досвід спілкування і вміння вибудовувати відносини з клієнтом — це ті якості, які будуть цінуватися в найближче десятиліття нарівні з професіоналізмом і грамотністю фахівців.

Медицина і освіта

Як і раніше в ціні залишаються перекладачі та лінгвісти. Поряд з європейськими мовами, затребувані фахівці зі знанням східних мов.

Професії лікаря і педагога не втратять своєї актуальності аж до 2020 року. Збільшення народжуваності серед населення утримує статус лікарів і вчителів на високих позиціях. Певні труднощі при працевлаштуванні будуть у юристів і економістів. Гостра нестача цих фахівців в 90-і роки сприяла великому потоку студентів на факультети економіки і юриспруденції. Перевиробництво кадрів до сих пір позначається на перевищенні пропозицій над попитом.

Наука і високі технології

У науці з’являться нові спеціальності. Нанотехнології — це перспективний напрямок в наукових знаннях, який знайшов підтримку з боку держави і активно розвиватиметься в найближчі роки. Тій країні, яка зробить прорив в області нанотехнологій, прогнозують світове лідерство. Вивчення роботи молекул і атомів розвивається в декількох напрямках. Буде потреба у вчених  в сферах машино- і авіабудування, космічних досліджень, харчової промисловості та медицині, інженерії та IT-програмування.

«Універсальний працівник»

Уже зараз з’являється багато універсальних професій. Ця тенденція буде зберігатися. Лінійні співробітники часто залучаються до вибудовування загальної стратегії розвитку компанії. У фінансовій сфері головні бухгалтери можуть виконувати функції фінансових директорів, менеджери з продажу проводять маркетингові дослідження для точного сегментування ринку збуту. Маркетологи крім своїх основних обов’язків проводять переговори з потенційними клієнтами і розміщують рекламу, а журналісти успішно використовують свої навички в PR-технологіях.

Володіння іноземною мовою вже перестає бути окремою професією. Уміння спілкуватися англійською, німецькою або японською мовою підвищує конкурентоспроможність фахівців практично у всіх галузях.

Відповіді на запитання

Індивідуальні бесіди з батьками

Інтернет-ресурси
 1. http://kariera.in.ua/
 2. http://studway.com.ua/proforientacia/
 3. http://ipress.ua/ljlive/10_naybilsh_zatrebuvanyh_profesiy_v_ukraini_v_nayblyzhchomu_maybutnomuhtml.

 Публікація

<a href=»http://metodportal.com/node/60095″> Методичний портал | Батьківська конференція «Обираємо професію»</a>

Adblock
detector