Оновлені програми затверджено

Колегія МОН затвердила оновлені програми,  ви можете переглянути презентацію тут

Оновлена програма  з біології забезпечує перехід від предметоцентризму до дитиноцентризму, щоб теза «навчати учня, а не викладати предмет» стала дієвою, а не залишалася гаслом. На підставі компетентнісного підходу, знання мають бути не багажем «про всяк випадок», а ключем до розв’язання проблем, забезпечення успішної самореалізації в соціумі, облаштування особистого життя.

Основне завдання   сучасної  біологічної освіти полягає в наданні змоги учневі осягнути внутрішню логіку предмета, що вивчається, у ретельному доборі навчального матеріалу за принципом життєвої доцільності й функціональності, в активізації ролі самостійного навчання. Біологія разом з іншими предметами робить свій внесок у формування ключових компетентностей:

  • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами
  • Спілкування іноземними мовами
  • Математична компетентність
  • Основні компетентності у природничих науках і технологія
  • Інформаційно-цифрова компетентність
  • Уміння вчитися впродовж життя
  • Ініціативність і підприємливість
  • Соціальна і громадянська компетентності
  • Обізнаність і самовираження у сфері культури
  • Екологічна грамотність і здорове життя

Ключові компетентності, як вміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська компетентності повинні формуватися засобами всіх навчальних предметів.

У навчальних програмах  виокремлено такі наскрізні змістові лінії:

«Екологічна безпека та сталий розвиток»,

«Підприємливість і фінансова грамотність»,

«Громадянська відповідальність»,

«Здоров’я і безпека».

Наскрізні змістові лінії спільні для всіх навчальних предметів, є засобом інтеграції навчального змісту, корелюються з ключовими компетентностями.

Джерело інформації: https://www.ed-era.com/mon59/

Adblock
detector