Веб-сайт, блог учителя ефективний ресурс навчального середовища

Матеріали виступу на методичному обє’днанні вчителів природничо-математичного циклу. 

Незважаючи на досить значну кількість освітніх ресурсів у мережі Інтернет, найбільш ефективними для учнів є ресурси, максимально наближені до їх потреб, тобто ті, що створюються і підтримуються на рівні навчального предмета, та органічно вписуються в навчальне середовище, утворюючи додатковий зв’язок, зокрема «учень – учитель», «учень – учень», «учні – суспільство».

Розроблені ресурси необхідно згрупувати і розмістити в легкодоступному місці. Таким місцем може стати персональний сайт учителя. Сторінки сайту, об’єднані не тільки адресою, а й темою, логічною структурою та оформленням. Це сукупність файлів не лише з текстом, зображенням, звукозаписом, а також із різноманітними функціональними елементами.

За своїм характером персональні інтернет-ресурси можуть бути статичними – цільова функція яких полягає в тому, що вчитель намагається показати себе інтернет-спільноті, представити інформацію про свої особисті якості та професійні пріоритети або ресурс з активними компонентами – побудований за принципом динамічної системи, змістову частину якої наповнюють його користувачі. Ресурс з активними компонентами, елементами дистанційної освіти може допомогти вчителю в ефективній та раціональній організації навчального процесу та позаурочній комунікації з учнями. Персональні тематичні сайти можуть виконувати наступні функції:

 • створення навчального міні-середовища;
 • поширення власного педагогічного досвіду;
 • підвищення власного фахового рівня; підвищення рівня володіння засобами ІКТ;
 • можливість зробити навчально-виховний процес гнучкішим за рахунок більш мобільного управління;
 • розміщення навчальних матеріалів (програм, планів, контрольних запитань до тематичного оцінювання);
 • допомога учням у самостійній роботі та підготовці домашнього завдання;
 • можливість для учнів на відстані отримувати навчальний матеріал;
 • спілкування учнів з учителем.

До переваг персонального сайту можна віднести і процес обміну педагогічним досвідом. Створення персонального сайту може стати формою взаємовигідної співпраці між досвідченими та молодими педагогами щодо використання комп’ютерної техніки, секретів педагогічної майстерності. Персональні сайти надають можливість організовувати майстер-класи, та творчі лабораторії з метою спільної праці над навчальними матеріалами та посібниками.

Можна виокремити такі переваги використанням персональних сайтів в процесі спілкування колег-педагогів між собою:

 • публікація матеріалів у інформаційному просторі відбувається миттєво, що дає змогу оперативно реагувати на ситуацію і надавати необхідну інформацію, оприлюднюючи актуальні матеріали;
 • інформація доступна одразу широкому колу читачів, незалежно від їх географічного розташування; вчитель не обмежується ознайомленням із матеріалами колег зі своєї школи чи районного або міського методичного об’єднання педагогів, він може ознайомитися з досвідом свого колеги з іншого навчального закладу, міста, району;
 • опублікований матеріал піддається редагуванню, що дає змогу авторові швидко доповнювати і доопрацьовувати його, виправляти помилки і недоліки;
 • матеріали надаються відвідувачам сайту для вільного користування, інформація може бути скопійована із сайту будь-яким користувачем, перероблена ним відповідно до обставин, адаптована до конкретних умов його праці чи особливостей навчальних програм або згідно з особистими потребами і використана у навчально-виховному процесі(при використанні скопійованих матеріалів обов’язково посилатися на джерело та автора матеріалів);
 • інформація, розташована на персональному сайті вчителя, доступна користувачу в зручний для нього час; це особливо доречно для вчителів, які працюють у напруженому режимі та з великим навантаженням;
 • важливим моментом організації сайту є налагодження зворотного зв’язку, автор має можливість досить швидко отримувати зауваження та відгуки на свій матеріал, запропонувати свою методичну розробку для обговорення, звернутися за порадою до своїх колег.
 • на сайті можливе розміщення матеріалів будь-якого формату(текстовий матеріал, аудіо- та відеоматеріали) і різних за обсягом (розгорнута стаття, фрагмент уроку, опис конкретного методичного прийому, коротке повідомлення, оголошення та ін.);
 • розміщені на сайті матеріали безкоштовні для всіх користувачів інформаційного простору.

Цільовою аудиторією мого сайту є колеги, учні та батьки. Він є інструментом для створення предметного навчального міні-середовища; поширення педагогічного досвіду; підвищення власного фахового рівня; підвищення рівня володіння засобами інформаційних технологій, встановлення зв’язку з учнями в позаурочний час; демонстрації результатів навчання (надання прикладів учнівських проектів, ментальних карт, пошукових робіт); моніторингу процесу навчання та його результатів.

Сайт «Biodaydzhest» – ресурс з активними компонентами, елементами дистанційної освіти, який допомагає учням успішно підготуватися до уроків, контрольних робіт, конкурсів, олімпіад та зовнішнього незалежного оцінювання з біології.

Навчальний контент сайту представлено різними формами. У рубриці «Учням» розміщена електронна бібліотека з навчальною та навчально-пізнавальною літературою, віртуальні лабораторні та практичні роботи, тестові та інтерактивні завдання, онлайн-тести, навчальні відео та презентації, матеріали для підготовки до ЗНО. Персональний інтернет-ресурс використовую як інформаційний ресурс для збереження інформації та медіа матеріалів, необхідних для проведення навчальних занять, використання технології BOYD (Bring your own device) для навчання та контролю знань.

Рубрика «Колегам» містить всю необхідну для роботи нормативно-правову базу, методичні рекомендації, авторські методичні матеріали з природознавства, екології, біології: планування, розробки уроків, ілюстративний (презентації) і дидактичний матеріал до уроків, контрольно-вимірювальні матеріали, проекти, дослідницькі і творчі роботи учнів, матеріали для самоосвіти. В якості додаткової інформації на сайті розміщені посилання на освітні Інтернет-ресурси, що забезпечують організацію освітнього процесу, підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності вчителя, учнів і педагогів в дистанційних заходах.

Сайт є комунікативним інструментом у спілкуванні з батьками. Він сприяє відкритості навчального процесу, інтересу батьків до досягнень учнів з предмету, відображає діяльність учнів та педагогів для зовнішніх відвідувачів.

Використання персонального сайту дозволяє вчителю підвищити ефективність й результативність освітнього процесу, підсилити навчальні ефекти від застосування інноваційних та традиційних методик навчання, оскільки створюється можливість будування індивідуальних освітніх траєкторій учнів і забезпечується диференційований підхід до учнів із різним рівнем готовності до навчання.

Adblock
detector