Ботаніка. Особливості будови і функціонування рослин.

Підбірка тестів призначена для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Вона може використовуватись як учителями в процесі підготовки учнів до зовнішнього оцінювання, так і самими учнями для самостійної роботи. Тести містять завдання різних типів за темами курсу ботаніки.
Підібрано 10 варіантів завдань. На сторінці наведено лише  один із варіантав, інші можна переглянети за посиланням прикріпленим до назви теми тестового блоку.
 

Особливості будови і функціонування рослин (назва активна).

Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Видозміною кореня є: а) кореневі клубні батату;  б) бульби картоплі;  в) колючки кактуса;  г) плоди шипшини.

2. Твірною тканиною рослин є: а) кора;  б) флоема;  в) верхівковий камбій;  г) серцевина бульби картоплі.

3. Структура з допомогою якої мінеральні речовини і вода потрапляють у корінь: а) кореневий чохлик;   б) кореневі волоски;  в) коренева шийка;  г) центральний циліндр.

4. У конюшини лист: а) простий;  б) перистоскладний;  в) пальчастоскладний;  г) трійчастий.

5. У гінкго жилкування: а) сітчасте; б) дихотомічне; в) дугове; г) паралельне.

6. «Вуса» суниці — це пагін: а) повзучий;  б) чіпкий;  в) підземний; г) прямостоячий.

7. Найбільш інтенсивно воду в яблуні випаровує: а) квітка;  б) пагін;  в) лист; г) корінь.

8. Під час дихання рослин кисень спочатку транспортується: а) з кореня в лист; б) з листа в корінь; в) з листа в повітря;  г) з повітря в лист.

9. Береза запилюється: а) штучно; б) вітром; в) з допомогою комах; г) самозапилюється.

10. Плід горіх має: а) ліщина; б) дурман;  в) кап уста; г) соняшник.

11. Вірним є твердження:

а) Квіткові рослини не можуть розмножуватись вегетативно.

б) Вуса суниць — це видозмінені корені.

в) Флоема — це провідна тканина.

г) У гороху плід стручок.

12. Вірним є твердження:

а) Листки пшениці мають сітчасте жилкування.

б) Брунька є органом рослини.

в) У сосни коренева система мичкувата.

г) Для культурних рослин можна використовувати лише неорганічні добрива.

13. Установіть відповідність між схемами та назвами суцвіть.

1 2 3 4
Похожее изображение Похожее изображение Картинки по запросу суцвіття простий колос
А Б В Г Д
Початок Колос Китиця Сережка Головка

14. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.

1.Основна тканина

2.Провідна тканина

3.Головний корінь

4.Бічний корінь

А. Тканина рослин яка складається із живих або мертвих клітин і слугує для переміщення всереди-ні рослини розчинених уводі поживних речови

Б. Орган рослини який утворюється із зародко-вого кореня і є найбільшим коренем рослин зі стрижневою кореневою системою

В. Тканина рослин яка складається із живих клітин і є основою всіх органів рослини

Г. Тканина рослин  яка складається з мертвих або живих клітин і вкриває ззовні всі органи рослини

Д. Орган рослини  який утворюється шляхом роз-галуження коренів різних типів

15. Розмістіть етапи транспортування синтезованих під час фотосинтезу органічних речовин з листків до бульб у послідовності від першого до останнього:

а) стовпчаста тканина;  б) ситовидні трубки; в) жилка; г) основна тканина бульби.

 

Джерела:

Задорожний К. М. Ботаніка. Зоологія. Біологія людини. Тренувальні тести.

 

 

Adblock
detector