Онлайн-тести

Ефективним засобом організації контролю у навчанні є  тестування. Тестовий контроль може забезпечити успішну реалізацію мети і всіх функцій контролю, а також задовольнити вимоги, що висуваються до якості контролю.

Якщо в процесі викладання систематично застосовувати електронні тестування як кількісний метод виміру обов’язкових результатів навчання, то можна:

  • оперативно отримати об’єктивну інформацію про хід навчального процесу;
  • підвищити мотивацію та ефективність навчання;
  • здійснити індивідуально-орієнтований підхід до навчання учнів і, отже, ефективно керувати навчально-виховним процесом.

Досвід використання електронного тестування  на уроках  дозволив мені виділити наступні позитивні моменти:

  • по-перше, забезпечує об’єктивність контролю, виключає суб’єктивний фактор (за одну і ту ж роботу учні отримують різні оцінки);
  • по-друге – легко обробляються результати, перевіряти набагато легше, ніж контрольні роботи, відбувається економія часу викладача;
  • по-третє – розвивається логічне мислення учнів, уважність.

Усувається можливість підказок і списування та підвищується об’єктивність оцінки знання.

Вчитель  може, використовуючи статистичні дані, оперативно отримати об’єктивну картину успішності, визначити, які області курсу учні засвоїли найгірше і своєчасно скоригувати навчальний процес.

 ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

5 КЛАС 

«Тіла, речовини та явища навколо нас. Суміші. Явища природи»

6 КЛАС

“Клітина” 

«Вступ. Різноманітність тварин (Безхребетні)»

9 КЛАС

“Обмін речовин та енергії”

10 КЛАС

“Обмін речовин та енергії

 ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ КЛІТИНИ. ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ. ЯДРО

Онлайн-тест до теми “Біосинтез білка”

 

 

Adblock
detector