Урок 1. Поняття про класифікацію тварин.

 Презентація до уроку Поняття про класифікацію тварин.

 

Освітні завдання теми: створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.

Мета:

Навчальна: навчити учнів класифікувати тварин за середовищем існування, способом пересування, способом життя; ознайомити з наукою систематикою та систематичними категоріями; розкрити поняття «таксон».

Розвиваюча: розвивати уміння порівнювати ознаки тварин, що дають можливість віднести їх до певного класу, ряду, розвивати спостережливість, уяву, увагу; уміння порівнювати та робити відповідні висновки та узагальнення.

Виховна: виховувати бережливе ставлення до живих організмів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи і методичні прийоми:

1.Інформаційно-рецептивні:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

2.Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3.Проблемно – пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4.Інтерактивні: ротаційні трійки, броунівський рух.

5.Креативні: метод «якби…», метод аглютинації (що буде, коли поєднати тварин різних систематичних категорій разом).

6.Візуальний: складання схем.

Міжпредметні зв’язки: біологія рослин, історія.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, слайди.

Основні поняття та терміни: еукаріоти, систематика, систематичні категорії, таксони систематики.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент (Перевірка готовності учнів до уроку)

ІІ. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Повторення вивченого

1.Вправа «Розумний куб».

«Розумний куб» — це метод, для застосування якого виготовляється куб для індивідуального чи фронтального опитування. На кожній із граней написане одне із запитань, за яким можна дати характеристику чого-небудь, провести аналіз тощо. Учень кидає куб і відповідає на запитання, яке йому випало на верхній грані. Така робота дає можливість створювати на уроках ігрові моменти і дуже позитивно сприймається учнями.

2.«Хрестики-нулики».

Відшукати пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі з органів, які належать до однієї системи, та назвати цю систему.

 

1 трахеї 2 кишечник 3 мозок
4 скелет 5 зябра 6 м’язи
7 глотка 8 нирки 9 легені

Відповідь: 1–5–9; дихальна система.

 

1 сечовід 2 глотка 3 нирка
4 м’язи 5 кишечник 6 скелет
7 серце 8 шлунок 9 ротовий отвір

Відповідь: 2–5–8; травна система.

 

1 видільні трубочки 2 легені 3 зябра
4 глотка 5 нирка 6 мозок
7 серце 8 вени 9 артерії

Відповідь: 7–8–9; кровоносна система.

3.«Закінчи схему» (Схема зображена на дошці або спроектована на екран.)

 4.Вправа «Систематики»

На екран проектується зображення тваринУчням пропонується поділити всіх тварин на групи.

5.Повідомлення теми

Інтерактивна методика «Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися»

Учні заповнюють перші дві колонки таблиці

Що знаємо? Про що хочемо дізнатися? Про що дізналися?

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

За теоретичними підрахунками, на нашій планеті існує майже 8,7 млн. видів живих еукаріотичних організмів. 80% з них до цих пір ще не відкриті. На сьогодні описано всього 12% видів, що становить 953 434 види. І жодний зоолог не зможе дати відповіді на запитання: а скільки ж усього видів тварин, великих і малих, входить до складу фауни нашої планети?

ІV. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Щоб розібратися у майже 2 млн. кількості видів тварин необхідно їх класифікувати, щоб розмістити у певному порядку за певними спільними ознаками. Серед біологічних наук існує спеціальна наука систематика, основне завдання якої – класифікувати організми, тобто розподілити їх за групами.

Особлива функція систематики полягає в створенні практичної можливості орієнтуватися в безлічі існуючих видів організмів. Тобто систематика займається наведенням порядку у біології у вигляді ієрархічної системи, тобто живі об’єкти поділяються на групи, які підпорядковані одна одній. Першу ієрархічну систему живих організмів було створено шведським ученим Карлом Ліннеєм. Ним були запропоновані назви для груп різних рангів. За основну одиницю даної системи К.Лінней прийняв вид, який і на сьогоднішній день є основною одиницею систематики.

Вид – це група організмів, які мають спільні ознаки будови, життєдіяльності, живуть на певній території, схрещуються між собою і дають плідне потомство.

Види об’єднують в роди, роди в родини, родини в ряди, ряди в класи, а класи у типи. Отже, у царстві Тварини виділяють шість основних таксонів: вид, рід, родина, ряд, клас, тип.

Таксон — це класифікаційна одиниця систематики.

У часи К.Ліннея мовою науки була латинська, і на сьогоднішній день це збереглося. Видова назва складається з двох латинських слів, перше з яких є назвою роду, а друге – видовим епітетом. Це так звана бінарна номенклатура – система подвійних назв, наприклад, їжак вухатий, заєць європейський, де перше слово є назвою роду (рід Їжак, рід Заєць). Систематичне положення тварини є її своєрідна «адреса» у тваринному світі.

Система, або класифікація, яка відображає походження, спорідненість, а отже, і подібність організмів, називається природною. Сучасна система тваринного світу побудована на основі виявлення спорідненості між тваринами, спільності їхнього походження, тому типи розташовані від простих (нижчих) до складних (вищих), що відображає еволюцію тварин на Землі. У сучасній зоології виділяють близько 20 типів і декілька сотень класів.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

 Складання опорної схеми

Розповідь учителя

Певний вид тварин у системі органічного світу займає своє положення, що визначається як подібністю будови, так і історичною спорідненістю (тобто походженням, родинними зв’язками). Класифікація тварин, заснована на родинних зв’язках, є природною. Раніше організми об’єднували лише на підставі подібності будови, небагатьох спільних рис (штучна класифікація), що не давало можливості науково систематизувати тварин.

Для прикладу визначимо місце шпака звичайного в системі тваринного світу:

Царство Тварини

Тип Хордові

Клас Птахи

Ряд Горобцеподібні

Родина Шпакові

Рід Шпак

Вид Шпак звичайний

Просистематизувати тварин за вибором учнів. напиклад

Організм Тутовий  шовкопряд Лисиця
Царство Тварини Тварини
Тип Членистоногі Хордові
Клас Комахи Ссавці
Ряд Лускокрилі Хижі
Родина Справжні шовкопряди Собачі
Рід Шовкопряд Лисиця
Вид Шовкопряд шовковичний Лисиця звичайна

Проблемні питання

1.Яке позитивне значення тварин у природі і для людини ?

2.Яке негативне значення тварин у природі і для людини ?

Позитивне значення тварин

 1. Грунтоутворення (дощові черв’яки, личинки двокрилих).
 2. Запилення квіткових рослин і поширення плодів та насіння (комахи, птахи).
 3. Утворення осадкових порід (молюски).
 4. Очищення води (тварини-фільтратори).
 5. Джерело їжі (кури, кролі).
 6. Джерело сировини (віск, пух).
 7. Біологічний спосіб боротьби зі шкідниками (їздці, сонечко).
 8. Домашні тварини (собаки, кішки).
 9. Джерело ліків (бджоли, змії).

Негативне значення тварин

 1. Збудники хвороб (черви-паразити).
 2. Переносники збудників хвороб (кліщі, комарі).
 3. Шкідники (попелиці, плодожерки).
 4. Отруйні тварини (шершні, гадюки).

V.Узагальнення та систематизація знань.

 1. Що вивчає зоологія?
 2. Назвіть основні методи дослідження тварин.
 3. Що таке класифікація тварин?
 4. Назвіть основні систематичні категорії для класифікації тварин.
 5. Наведіть 2-3 приклади значення тварин у природі.
 6. Наведіть 2-3 приклади, які ілюструють значення тварин для людини.
 7. У яких галузях діяльності людини зоологічні знання мають неабияке значення?
 8. Для чого тварин класифікують?
 9. Яка роль тварин у природі?

5.1. «Закінчи речення».

 1. Наука про різноманітність живих організмів, завданням якої є опис і упорядковування різноманітних видів, їх розподіл на таксони,— це … (систематика).
 2. Систематична категорія, що об’єднує споріднені ряди тварин,— це … (клас).
 3. Найменша одиниця класифікації — … (вид).
 4. Систематична категорія, що об’єднує найближчі родини тварин,— це … (ряд).
 5. Систематична категорія, що об’єднує споріднені роди тварин,— це … (родина).
 6. Систематична категорія, що об’єднує споріднені класи,— це … (тип).

5.2. «Ти — мені, я — тобі» 

Учні складають запитання з вивченої на уроці теми, щоб поставити їх комусь зі своїх однокласників. Учень, який отримав запитання і дав на нього відповідь, має право поставити своє запитання.

VІ. Підведення підсумків уроку.

Інтерактивна методика «Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися»

Учні заповнюють третю колонку таблиці.

Що знаємо?

 

Про що хочемо дізнатися?

 

Про що дізналися?

 

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

«Тести для друга».

 

Презентація до уроку Поняття про класифікацію тварин.

 

Adblock
detector