Узагальнення знань з теми «Клітина»

Розробка уроку біології для 6-го класу.

Презентація до уроку: Узагальнення знань з теми «Клітина»

Матеріали міні-пректу «Історія вивчення клітин»

«Клітина – основа життя».

Освітньо–виховні завдання теми: створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.

Навчальна мета: узагальнити, систематизувати знання учнів; сприяти усвідомленню, того що клітина – цілісний об’єкт живої природи.

Розвиваюча мета: розвивати логічне мислення, навички аналізувати, співставляти, творчо розв’язувати поставлені завдання, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою та функціями.

Виховна мета: виховувати в учнів вміння працювати самостійно та в групі, створювати атмосферу співробітництва та співдружності, виховувати етично-ціннісне ставлення до природи, формувати культуру здорового способу життя.

Міжпредметні зв’язки: історія, інформатика

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

Обладнання: мультимедійна презентація «Узагальнення з теми «Клітина», роздатковий матеріал (додаток), онлайн-тест«Клітина», матеріали міні-пректу «Історія вивчення клітин»,  відеофільм «Поділ клітини».

Хід уроку

1.Організаційний момент.

Доброго ранку, діти! Вітаємо гостей на нашому уроці. Посміхніться один одному, посміхніться сьогоднішньому дню, і нехай чудовий настрій збережеться якомога довше.

Перевірте чи є на парті все, необхідне для уроку.

2.Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності. 

Перед уроком я отримала листа від пані Ботаніка. Ви її знаєте?

Пам’ятаете, чим займається вона в своєму житті?

Вона надіслала нам конверт. Це внутрішні складові клітини

Ви здогадалися, яку саме тему ми сьогодні будемо узагальнювати?

 3. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів.

Діти записують тему. Вчитель пояснює мету уроку, та особливості   роботи учнів на уроці.

Зараз наш клас перетвориться на дослідницьку майстерню, а ми з вами станемо юними ученими, дослідниками природи. Вчитель розподіляє учнів на групи (для розподілу учнів на групи використати вміст конверту, учні, які виберуть однакові органели ввійдуть до складу групи). Нам необхідно виконати різні завдання, щоб пані Ботаніка була задоволена нашою роботою.

Робота на уроці передбачає різні види індивідуальних і групових робіт:

 •  Вправа «Мудра сова»
 •  Вправа «Шість служок»
 • Вправа «Знайди пару»
 • Гра «Складаємо картинку»
 •  Завдання «Термінологічне лото»
 • Вправа «Знайди помилку»
 •  Завдання «Таблиці говорять»
 •  Завдання «Німе кіно»
 •  Онлайн тестування
 • Питання для розумників

Умови роботи:

Учень, хто першим дасть правильну відповідь під час проведення вправ отримує бонус (1 бонусний бал). Бонус отримує група, яка першою правильно виконає завдання, бал поширюється на всіх членів групи. Індивідуальна робота передбачає тестування (обов’язкове) та вправу «Питання для розумників» (за наявності часу).

На партах лежать залікові аркуші, з якими ви будете працювати протягом уроку, візьміть і підпишіть їх.

4. Узагальнення знань і вмінь на перетворюючому і творчому рівнях.

4.1. Пропоную розпочати з розминки «Мудра сова» (слайд 2).

Знати будову клітини та її функції необхідно для того, щоб розуміти будову і функції інших рівнів організації живої матерії. Учні повинні пригадати ці рівні. Кожна правильна відповідь – 1 бонус.

4.2. Вправа «Шість служок» (слайд 3)

Групам роздаються аркуші паперу, на яких записані питання з вірша Кіплінга у вигляді таблиці:

Шістьох я служок мав,

Усе від них про світ я знав:

І ось як я їх всіх зову:

Хто? Що? Як? Де?Коли? Й Чому?

                                                           Редьярд Кіплінг, «Слоненя»

Хто? Роберт Гук
Що? Клітина
Як? Розглядаючи корок дуба під мікроскопом
Де? В Англії
Коли? В 1665 році
Чому? З цікавості

Наступні колонки учням пропонується заповнити самостійно з історії відкриття органел клітини. Кожна група отримує прізвища вчених і заповнює таблицю, спираючись на матеріал §5 підручника.

Учні здають заповнені листочки вчителю. За правильно виконане завдання учні групи отримують 12 балів.

4.3. Вправа «Знайди пару» (слайд 4)

Розподілити терміни на групи прості та складні органічні речовини клітини, знайти відповідність між простою і складною речовиною

 

Прості органічні речовини

 

Складні органічні речовини
прості вуглеводи, амінокислоти, гліцерин та жирні кислоти, нуклеотиди, білки, жири, ДНК, складні вуглеводи

4.4. Гра «Складаємо картинку» (слайд 5)

Кожній групі роздається пуста матриця з номерами. Учитель ставить питання, група його обговорює 10 секунд і відповідає. За правильну відповідь група отримує частину картинки, що відповідає номеру питання. Перемагає та група, у якої буде найбільше частин складеної картинки. Правильність відповіді оцінює вчитель.

Питання:

 1. Яким мікроскопом треба скористатись, щоб побачити об’єкт розміром 10нм? (Електронним мікроскопом)
 2. Кому належить твердження, що кожна клітина утворюється з клітини? (Рудольфу Вірхову)
 3. Яких органел немає в тваринній клітині у порівнянні з рослинною? (Клітинної оболонки, вакуолі і пластид)
 4. Без якої речовини в клітинах не може відбуватись жодна хімічна реакція? (Без води)
 5. Які речовини є основним джерелом енергії в клітині? (Вуглеводи)
 6. Яка органела названа на честь італійського вченого, який її відкрив? (Комплекс Гольджі)
 7. Які органели клітини не об’єднує в собі термін «цитоплазма»? (Ядро)
 8. З грецької мови ця органела перекладається як «нитка+зернинка». Про яку органелу йде мова? (Мітохондрія)
 9. Відомо, що з хлоропластів можуть утворитися лейкопласти і навпаки. А яка доля хромопластів? (Вони можуть утворюватись з хлоропластів і лейкопластів. Проте навпаки процес не відбувається)
 10. Чому стиглі фрукти мають кисло-солодкий смак? (Тому, що у вакуолях накопичується клітинний сік, який містить вуглеводи і органічні кислоти)
 11. Яка сіль накопичується в черепашках молюсків? (Фосфат кальцію)
 12. Як називаються і яку функцію виконують найдрібніші тільця, які розташовуються на ендоплазматичній сітці? (Рибосоми, синтез білка)
 13. Відомо, що цитоскелет складається з мікротрубочок і ниток. Яка органела клітини також побудована з мікротрубочок і яка її функція? (Клітинний центр, утворює веретено поділу)
 14. Який процес відбувається раніше а) поділ цитоплазми чи б) поділ ядра? (Поділ ядра)
 15. Статеві клітини вишні садової містять 16 хромосом. Скільки хромосом містять клітини листка? (32)
 16. Відомо, що листки ялини здатні взимку витримувати мороз -500С і нижче. Це можливо тому, що в цитоплазмі… (Накопичується багато вуглеводів)

4.5. Завдання «Термінологічне лото». (слайд 6)

Учень коротко визначає терміни та передає естафету однокласнику, слова брати підряд (на екрані з’являються терміни): мікроскоп, клітина, ріст, розмноження, віруси, лізосома, ДНК, цитоплазм, органели, клітинна мембрана  ядро, мітохондрія, рибосома, ендоплазматична, сітка, синтез, фотосинтез хлоропласт, вакуоля, хромосома, вуглевод, білок, жири, клітинна оболонка хроматида

Мікроскоп –  збільшувальний прилад.

Клітина – основна структурна одиниця організмів.

Ріст – кількісні зміни в організмі, які призводять до збільшення його розмірів.

Розмноження – відтворення собі подібних.

Віруси – неклітинна форма життя.

Лізосома – це органела, в якій у тваринній клітині відбувається внутрішнє травлення.

ДНК – молекула, що є носієм спадкової інформації.

Цитоплазма – внутрішній простір клітини, має в’язку структуру.

Органели, постійні структури цитоплазми, які виконують певні функції.

Клітинна мембрана – оточує клітину, контролює речовини, що надходять та здійснює виділення.

Ядро – керує роботою клітини, в ньому знаходиться ДНК

Мітохондрія – органела, яка забезпечує клітину енергією.

Рибосома – органела,на якій відбувається синтез білка.

Ендоплазматична сітка – здійснює транспорт речовин в середині клітини.

Синтез – процес з’єднання простих частин у складне ціле.

Фотосинтез – процес утворення простих органічних речовин з вуглекислого газу  та води за допомогою енергії світла.

Хлоропласт – органела рослинної клітини, в якій відбувається процес фотосинтезу.

Вакуоля – органела рослинної клітини, заповнена клітинним соком.

Хромосома – одна молекула ДНК, упакована за допомогою спеціальних білків.

Вуглеводи, білки, жири – органічні речовини.

Клітинна оболонка – це структура,яка додає рослинній клітині міцності.

Хроматида – структурний елемент хромосоми.

4.6.Вправа «Знайди помилку!» (слайд 7)

Учням пропонується знайти помилки.  Група, яка першою знайде всі помилки і дасть пояснення, отримує бонусний бал.

1.Щоб знайти загальну кратність збільшення мікроскопа, необхідно додати показники збільшення об’єктива й окуляра.Альтернативний варіант завдання 4.6.(слайд 8, 9)

 1. Основна речовина, яку містить вакуоля, – це сіль.
 2. Клітинний цикл включає три стадії.
 3. При фотосинтезі рослинна клітина поглинає кисень.
 4. Лейкопласти надають рослинним  клітинам зеленого кольору.
 5. Клітинна мембрана –це органела, яка є в будь-якій клітині.

4.7. Завдання «Німий препарат»(слайди 10, 11, 12, 13)

Командам пропонується обрати учня для коментування німого препарату, команди суперники задають по 1 запитанню на які учень повинен відповісти. Оцінюється знання будови клітини коментатора, правильність його відповідей на запитання(завдання можна виконувати на картках).

4.8.Завдання «Німе кіно» (слайд 14)

Я дуже хотіла показати вам відеофільм «Поділ клітини», але він виявився без звуку. Хто бажає прокоментувати фільм.

(Учень виходить до дошки і коментує фільм)

4.9 Захист міні-проекту «Історія вивчення клітини» (Роберт Гук, Роберт Броун, Теодор Шванн, Маттіас Шлейден, Рудольф Вірхов).

 1. Контроль знань учнів з теми

5.1. Проведення онлайн-тестування з використанням технології BOYD.

Тест «Клітина»: https://golubteacher.pp.ua/uchnyam/interaktivni-vpravi/tsikava-botanika-6-klas.html

Отриману оцінку учні заносять до листа оцінювання

З учнями початкового та середнього рівня контроль знань  можна провести у формі завдання за картками «Так чи ні» (слайд 16). Оцінювання – взаємоперевірка.

 1. Вода належить до неорганічних сполук, які входять до складу клітин.
 2. Солодкий присмак плодам рослин надають вуглеводи.
 3. Рослини під час дихання поглинають вуглекислий газ.
 4. Білки забезпечують зберігання спадкової інформації та її передачу нащадкам.
 5. Основні речовини, з яких клітина себе будує, – це білки, жири та вуглеводи.
 6. Білки – сполуки, що входять до складу різноманітних структур клітини.
 7. Клітини рослин не мають ядра.
 8. Віруси відносять до клітинних форм життя.
 9. Пальним для мітохондрій слугує глюкоза.
 10. Амінокислоти на рибосомах з’єднуються у довгі ланцюжки й утворюють жири.
 11. У ядрі клітини знаходиться молекула ДНК.
 12. Клітинний сік у рослин – це розчин неорганічних речовин.

Правильні відповіді на екрані.

Обміняйтеся аркушами і проведіть взаємоперевірку. Зазначу, що кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Порахуйте правильні відповіді і поставте отриману кількість балів у підсумкову таблицю. Поверніть аркуші один одному.

 1. Підбиття підсумків уроку.

Оцінювання навчальних досягнень.

Заповнити листок оцінювання:

Прізвище, ім’я

Оцінка роботи членами групи

Оцінка за тести Кількість бонусних балів
1 2

3

 

 

 

Оцінка за роботу на уроці: ___________________

Колонки  2. 3, учень заповнює самостійно, колонку 1 заповнюють члени групи, пускаючи листок оцінювання по колу. Робота учня на уроці розраховується як сума всіх оцінок за колонками 1,2, поділена на 7 плюс кількість бонусних балів.

 

Питання для розумників

1) Біологи стверджують, що води в живих клітинах у кілька разів більше, ніж усіх інших речовин. Яким чином можна довести чи спростувати це твердження?

2) Рослинну клітину можна позбавити оболонки, не пошкодивши цитоплазми з мембраною. Якщо таку клітину помістити в поживне середовище, то через 48 годин вона добудує клітинну стінку. Які висновки з цього випливають? Якщо з клітини вилучити ядро, чи добудує вона його за сприятливих умов?

 

 1. Домашнє завдання.

Виконати інтерактивну вправу «Царства організмів»

Рубрика Учням, підрубрика Інтерактивні вправи, №1

https://golubteacher.pp.ua/uchnyam/interaktivni-vpravi/tsikava-botanika-6-klas.html

 

Adblock
detector