Анотований каталог навчально-методичної літератури з біології

 1. Активні форми та методи навчання біології[Текст]/ укладач   К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2008. – 123 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 12 (72)).

Посібник містить розробки вчителів біології, присвячені застосуванню активних форм та методів навчання біології. Він значно полегшить роботу з учнями, зробить її більш ефективною. Аналіз наведеного досвіду дозволить раціонально використовувати новітні педагогічні технології, адаптуючи їх до умов конкретної школи і системи викладання, створеної вчителем з урахуванням особливостей того чи іншого класу.

 1. Бінарні уроки та зв’язок із іншими предметами під час викладання біології[Текст]/ укладач К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2008. – 140 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 4 (64)).

Дуже цікавою формою роботи шкільного вчителя є проведення бінарних уроків біології. Ця форма роботи потребує тісного зв’язку з учителями інших предметів, але вона дозволяє підвищити ефективність засвоєння учнями матеріалів курсу біології та вироблення ними розуміння взаємозв’язків між різними навчальними дисциплінами. Для вчителів біології, студентів біологічних спеціальностей.

 1. Біологія: Дидактичні матеріали до курсу. 8 клас[Текст] укладач К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2008. – 141с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 6 (66)).

Посібник містить дидактичні матеріали, необхідні для підготовки і проведення занять з біології у восьмому класі дванадцятирічної школи. Матеріали розміщено згідно з розділами чинної програми у зручній для використання формі. У ході підготовки посібника використовувалась інформація про найновіші досягнення відповідних галузей біології.

 1. Біологія: Підготовка до іспиту[Текст]/ упоряд. К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 176с.– (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 12 (60)).

Кожен рік учні складають іспити з біології. Для вчителя ця процедура також стає досить важким випробуванням, яке підбиває підсумки його роботи з цими учнями протягом тривалого часу. Пропонований посібник містить практичні рекомендації щодо підготовки учнів до іспитів, які дозволять зробити цей процес набагато простішим та ефективнішим.

 1. Викладання біології у профільних класах. Випуск 3[Текст]/ укладач К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2008. –141с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 7 (67)).

Книга є навчально-методичним посібником, який може використовуватись учителем біології як для викладання в сучасних 10–11 класах, так і після переходу на 12-річну систему освіти. Вона містить практичні рекомендації щодо викладання окремих розділів біології та проведення лабораторних і практичних робіт у класах різного профілю. У ній також наведено розробки вчителів, які призначені для класів різного профілю. Крім того, у посібнику розміщено додаткові матеріали для підготовки занять з основного курсу біології та запропонованих факультативів. Усі розробки містять посилання на друковані або електронні джерела інформації, з допомогою яких можна отримати додаткову інформацію з даних питань.

 1. Викладання біології в профільних класах. Випуск 5[Текст]/ уклад. К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2010. – 208с.: табл., іл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 1 (85)).

Книга є навчально-методичним посібником, який може використовуватись учителем біології як для викладання в 10–11-х класах, так і після переходу на 12-річну систему освіти. У ній даються практичні рекомендації щодо викладання окремих розділів біології та проведення лабораторних і практичних робіт, наведено розробки уроків, які призначені для класів різного профілю.

 1. Використання ігрових технологій під час вивчення біології[Текст]/ уклад. К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2010. – 141 с.: табл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 2 (86)).

У посібнику розглянуто особливості використання ігрових технологій на уроках біології. На конкретних прикладах продемонстровано основні переваги та недоліки застосування цих методів і надано практичні поради відносно їх використання у навчальному процесі. Багатий досвід авторів матеріалів дозволяє ефективно використовувати найсучасніші методи навчання для підвищення ефективності навчання біології.

 1. Дослідна та проектна діяльність під час вивчення біології[Текст]/ уклад. К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2008. – 143 с. : іл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 2 (62)).

Досвід учителів свідчить, що надзвичайно ефективним засобом заохочення учнів до занять біологією є їхня участь у різноманітних дослідницьких програмах та екологічних проектах. Пропонований посібник містить досвід роботи і практичні розробки та рекомендації вчителів у цій галузі їхньої діяльності. Наведені матеріали дозволяють уникнути типових помилок і раціонально спланувати виконання учнями різноманітних проектних та дослідницьких програм.

 1. Інформаційні технології на уроках біології[Текст]/ уклад. К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2009. – 127 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 8 (80)).

У посібнику розглянуто особливості використання інформаційних технологій на уроках біології. На конкретних прикладах показано основні переваги та недоліки застосування цих методів і надано практичні поради відносно їх використання в навчальному процесі. Багатий досвід авторів матеріалів дозволяє ефективно використовувати найсучасніші технологічні засоби для підвищення ефективності навчання біології.

 1. Ковальчук Г.І.Цікава зоологія. У 2-х ч.[Текст] / Г.І. Ковальчук.– Харків: Видавнича група «Основа», 2010. –

Ч. І. – 126 с.: іл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 4 (88)).

Ч. ІІ. – 143 с.: іл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 5 (89)).

Книги, що пропонуються Вашій увазі, допоможуть зробити уроки біології більш інформативними й цікавими, оскільки вони містять конкретні факти й цифри з галузей знань про природу. У контексті особистісно-зорієнтованого навчання такий підхід дає змогу виявити нетрадиційне мислення і здатність до нетрадиційних рішень.

 1. Мартинова Л.П.Українсько-російський та російсько-український шкільний біологічний словник [Текст] / Л.П. Мартинова. – Харків: Видавнича група «Основа», 2011. – 125 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 3 (99)).

Запропонований українсько-російський та російсько-український словник охоплює термінологію всіх розділів сучасного шкільного курсу біології, а також деякі терміни суміжних наук — хімії, фізики. Словник містить понад дві тисячі слів.

 1. Маслікова І.В.Авторські навчальні програми як об’єкт і предмет дослідної діяльності вчителя біології [Текст]/ І.В. Маслікова. – Харків: Видавнича група «Основа», 2008. – 125 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 11 (71)).

У посібнику на основі системного, маркетингового підходів розкривається місце і роль варіативного навчання в системі освітніх послуг навчального закладу. Авторська навчальна програма розглядається як об’єкт і предмет дослідної діяльності вчителя біології. Посібник містить науково-методичний комплекс щодо забезпечення якості варіативних освітніх послуг навчального закладу, а також систему методичного супроводу різних видів альтернативних дидактичних послуг учителя біології.

 1. Ніколенко В.О.Інтелектуальні ігри на уроках біології [Текст] / В.О. Ніколенко. – Харків: Видавнича група «Основа», 2010. – 141 с.: табл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 9 (93)).

У роботі розкривається ігрова модель навчання на прикладі використання інтелектуальних ігор на уроках біології. Робота містить стислі відомості про основні інтелектуальні ігри, їх історію, особливості, правила. Наведені зразки питань для проведення ігор на уроках біології з учнями 7–11 класів.

 1. Нові педагогічні технології для вчителів біології. Випуск 2[Текст]/ укладач К.М. Задорожний.– Харків: Видавнича група «Основа», 2010. – 158 с.: іл., табл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 11 (95)).

Посібник містить розробки різноманітних сучасних педагогічних технологій, які використовуються вчителями біології. Особливу увагу приділено використанню колективних засобів навчання та елементів народної педагогіки на уроках біології. Окремо розглянуто різноманітні форми узагальнюючих уроків біології у 8 класі.

 1. Педагогічні знахідки на уроках біології[Текст]/ упорядник К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 144 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 8 (56)).

Кожен учитель, працюючи в школі, створює власну систему роботи з учнями на уроках біології. За декілька років створюється комплекс педагогічних методик, прийомів та засобів, який дозволяє ефективно викладати свій предмет. І не існує серед цих комплексів двох однакових, як не існує двох однакових учителів або учнів. Проте, кожен учитель може знайти в досвіді інших ті перлинки, які дозволять йому вдосконалити власну творчу систему. Саме такі корисні перлинки досвіду ми і пропонуємо вам у цьому посібнику. Для вчителів біології, студентів біологічних спеціальностей.

 1. Педагогічна майстерня вчителя біології[Текст]/ упорядник К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 144 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 11 (59)).

Посібник містить розробки вчителів біології, присвячені розв’язанню актуальних проблем, з якими у своїй роботі зустрічається кожний учитель. Він значно полегшить роботу з учнями, зробить її більш ефективною. Аналіз наведеного досвіду дозволить раціонально використовувати новітні педагогічні технології, адаптуючи їх до умов конкретної школи і системи викладання, створеної вчителем з урахуванням особливостей того чи іншого класу.

 1. Педагогічна майстерня вчителя біології. Випуск 2[Текст]/ уклад. К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2009. – 140с.– (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 9 (81)).

Посібник містить розробки вчителів біології, присвячені розв’язанню актуальних проблем, що трапляються кожному вчителеві. Він значно полегшить роботу з учнями, зробить її більш ефективною. Аналіз наведеного досвіду дозволить раціонально використовувати новітні педагогічні технології, адаптуючи їх до умов конкретної школи і системи викладання, створеної вчителем з урахуванням особливостей того чи іншого класу.

 1. Педагогічна майстерня вчителя біології. Випуск 3[Текст]/ укладач К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2010. — 173с.: іл., табл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 10 (94)).

Посібник містить розробки вчителів біології, які дозволяють підвищити ефективність викладання і збільшити зацікавленість учнів. У ньому розглянуто застосування методів проблемного навчання, та принципу модульності в навчально-виховному процесі. Значну увагу приділено проблемі екологізації навчально-виховного процесу. Матеріали посібника можуть використовуватись як для роботи на уроках біології, так і в позакласній діяльності.

 1. Петренко Л.Т.Викладання біології в профільних класах: Факультативний курс «Еволюція систем органів. Філогенія органічного світу». У 2-х ч. Випуск 4[Текст] / Л.Т. Петренко. – Харків: Видавнича група «Основа», 2009. –

Ч. 1. – 141 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 3 (75)).

Ч. 2. – 126 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 4 (76)).

Посібник містить теоретичний матеріал по темах, а також підбір цікавих запитань і відповідей на них, що значно спрощує підготовку до занять і може бути використано як молодим учителем, так і педагогом зі стажем. Розміщення тем у посібнику відповідає послідовності вивчення матеріалу на уроках біології людини.

 1. Пінська В.Г.Біологія: Дидактичні матеріали до курсу. 9 клас. У 2-х випусках[Текст] / В.Г. Пінська. – Харків: Видавнича група «Основа», 2009. –

Вип. 1. – 127 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 6 (78)).

Вип. 2. – 128 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 7 (79)).

Посібник містить дидактичні матеріали, необхідні для підготовки і проведення занять з біології в дев’ятому класі дванадцятирічної школи. У ході підготовки посібника використовувалась інформація про найновіші досягнення в галузях біології.

 1. Репродуктивне здоров’я сучасних учнів: Практика і теорія навчання[Текст]/ уклад. І.В. Волкова, О.В. Колісник, І.Г. Сіваченко. – Харків: Видавнича група «Основа», 2011. – 127 с.: іл., табл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 7 (103)).

У методичних рекомендаціях розглядається педагогічний аспект формування, збереження репродуктивного здоров’я учнівської молоді та покращення його стану. Пропоновані методичні рекомендації стануть у нагоді вчителям-предметникам, педагогам-тренерам превентивних програм, класним керівникам, заступникам директорів і директорам загальноосвітніх навчальних закладів, усім, хто не байдужий до питань формування репродуктивного здоров’я підростаючого покоління.

 1. Розвиток інтелекту та пізнавальної діяльності учнів на уроках біології[Текст]/ уклад. К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2009. – 110 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 2 (74)).

Посібник містить розробки вчителів біології, присвячені розвитку інтелекту та пізнавальної активності учнів на уроках біології. Він значно полегшить роботу з учнями, зробить урок біології більш ефективним. Аналіз наведеного досвіду дозволить раціонально використовувати новітні педагогічні технології, адаптуючи їх до умов конкретної школи й системи викладання біології, створеної вчителем з урахуванням особливостей того чи іншого класу. Для вчителів біології, студентів біологічних спеціальностей.

 1. Савустьяненко Т.Л.Діяльнісний підхід під час вивчення біології [Текст]/ Т.Л. Савустьяненко. – Харків: Видавнича група «Основа», 2008. – 158 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 10 ((70).

З початком нового тисячоліття все більшої ваги в педагогіці набирає діяльнісний підхід під час вивчення предметів шкільного курсу. У пропонованому посібнику роз’яснені теоретичні основи подібних технологій навчання і надаються практичні рекомендації щодо їх використання на уроках біології. Наведені матеріали дозволяють з більшою ефективністю застосовувати запропоновані технології під час викладання окремих розділів біології

 1. Савустьяненко Т.Л.Інновації на уроках біології [Текст]/ Т.Л. Савустьяненко, А.В. Савустьяненко. – Харків: Видавнича група «Основа», 2007. – 192 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 7 (55)).

З початком нового тисячоліття все більшої ваги в педагогіці набирають інноваційні технології навчання. Пропонований посібник містить найкращі розробки українських учителів, які працюють, використовуючи ці методи. У посібнику роз’яснені теоретичні основи різних інноваційних технологій навчання і надаються практичні рекомендації щодо їх використання на уроках біології. Розробки окремих занять дозволяють з більшою ефективністю застосовувати запропоновані технології під час викладання окремих розділів біології. Для вчителів біології, студентів біологічних спеціальностей

 1. Свінченко І.А.Групові форми навчання у викладанні біології. У 2-х частинах[Текст] / І.А. Свінченко. – Харків: Видавнича група «Основа», 2011. –

Ч. І. – 92 с.: іл., табл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 9 (105)).

Ч. ІІ. – 91 с.: іл., табл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 10 (106)).

Що можна зробити, щоб учні з різним потенціалом одержали якнайбільше знань, умінь і навичок? Як розв’язати проблему недостатності часу, коли за сорок п’ять хвилин потрібно забезпечити ефективну роботу кожного з учнів? Про розв’язання цих та інших питань шляхом застосування групової форми роботи йдеться у пропонованому посібнику.

 1. Свінченко І.А.Інтерактивні форми діяльності на уроках біології. Частина I[Текст] / І.А. Свінченко. – Харків: Видавнича група «Основа», 2011. – 95 с.: іл., табл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 4 (100)).

Як зробити кожний урок цікавим, захоплюючим і домогтися того, щоб він розвивав розумову активність учнів, пізнавальний інтерес? Які педагогічні технології дозволяють дитині розкрити знання, що вчитель оцінить справедливо? Над цими питаннями працювало, працює й буде працювати багато педагогів. Існує безліч різноманітних прийомів організації занять, які допомагають учням виявити свої здібності. Один із найефективніших – інтерактивні методи навчання.

 1. Сучасні методики викладання біології в школі[Текст]/ укладач К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2009. – 175с.: табл., іл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 12 (84)).

Посібник містить матеріали, присвячені використанню сучасних методик викладання біології в школі. Автори розглядають як загальні питання викладання біології, так і дають конкретні рекомендації щодо використання новітніх педагогічних технологій на прикладі окремих тем і розділів біології. Багато уваги приділяється ігровій формі проведення уроків та виконанню й оцінюванню лабораторних та практичних робіт.

 1. Сучасні форми та методи навчання біології[Текст]/ укладач К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2010. – 142, [2] с.: іл., табл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 7 (91)).

Посібник містить розробки, присвячені використанню сучасних форм та методів викладання під час вивчення курсу біології. Розглядаються особливості використання інтерактивних технологій, завдань продуктивного характеру та біологічних прес-боїв. Проаналізовано методику створення та використання екологічної стежки. Окремо розглядається організація науково-дослідних робіт у системі МАН.

 1. Тагліна О.В.Біологія: Дидактичні матеріали до курсу. 11 клас [Текст] / О.В. Талгіна. – Харків: Видавнича група «Основа», 2011. – 93, [3]с.: іл., табл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 6 (102)).

Посібник містить дидактичні матеріали, необхідні для підготовки й проведення занять з біології в 11 класі за новою програмою 2010 року. Вони містять інформацію до розділів «Закономірності спадковості й мінливості», «Надорганізмені рівні організації живої природи», «Історичний розвиток органічного світу».

 1. Тестові форми оцінювання знань з біології: типи завдань і технологія використання[Текст]/ упорядник К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2007. – 176 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 5 (53)).

Посібник містить різноманітні варіанти тестових завдань для різних форм шкільного курсу біології. У ньому також розглядаються теоретичні основи використання тестів під час вивчення біології в школі та аналізується різноманіття форм тестових завдань. Він надає вчителю можливість вибрати найбільш оптимальний варіант використання тестових завдань для конкретного класу або під час підготовки учнів до біологічних олімпіад.

 1. Технології навчання біології[Текст]/ упоряд. К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2007. –  160 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 2 (50)).

У посібнику подано коротку характеристику нових технологій навчання та розкрито їх дидактичні можливості під час викладання шкільного курсу біології. Особливу увагу приділено технологіям розвивального та проблемного навчання. Розглянуто реалізацію модульного навчання у шкільному курсі біології, проаналізовані особливості колективних та ігрових форм навчання.

 1. Уроки-ігри та інші форми ігрової діяльності у курсі біології[Текст]/ уклад. К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2008. – 141, [3] с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 3 (63)).

Для зацікавлення учнів матеріалами курсу і конкретного уроку надзвичайно ефективним засобом є проведення уроків-ігор, розглянутих у цьому посібнику. До того ж використання цього методу дозволяє успішно закріплювати навички учнів, одержані як на самому уроці-грі, так і в ході попередніх занять з біології. Для вчителів біології, студентів біологічних спеціальностей.

 1. Фейгін О.О.Велика таємниця Всесвіту [Текст] / О.О. Фейгін. – Харків: Видавнича група «Основа», 2009. – 108, [4] с.: іл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 1 (73). Біологія сьогодні).

Читачеві пропонується поринути в дивовижний світ живого. У книзі популярно описуються різні парадокси походження й еволюції матерії, що самоорганізується. Розповідається про проблему пошуку інопланетних цивілізацій і передбачуваний майбутній розвиток людського розуму. Подаються сучасні погляди на таємничі процеси виникнення життя на Землі та її наступної еволюції.

 1. Шамрай С.М.Біологічні дослідження: Планування і проведення [Текст]/ С.М. Шамрай, К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2010. – 111, [1] с.: табл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 12 (96)).

У посібнику розглядаються особливості проведення біологічних досліджень у шкільних умовах. На конкретних прикладах зроблено аналіз типових помилок під час проведення експериментальних досліджень учнями. Багато уваги приділено питанням організації та планування досліджень і статистичній обробці матеріалів. Посібник дозволить значно підвищити ефективність досліджень біологічних гуртків, робіт МАН та проектів екологічних олімпіад.

 1. Шевченко Н.І.Використання фольклору на уроках біології: Дидактичні матеріали [Текст] / Н.І. Шевченко. – Харків: Видавнича група «Основа», 2011. – 110, [2] с.: іл., табл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 12 (108)).

Пропонований посібник містить дидактичні матеріали з елементами фольклору, що можна використовувати на уроках біології в 7–11 класах. Наведені матеріали сприятимуть значному підвищенню інтересу учнів до вивчення біології, опануванню навчальних матеріалів та забезпеченню зв’язку з іншими предметами. Для зручності матеріали розподілені за класами і темами. Наведені матеріали також можна широко використовувати в позакласній роботі.

Adblock
detector