Пректні технології у формуванні екологічної грамотності учнів

Інноваційні процеси в  освіті  передбачають побудову  системи  цінностей, яка є основою навчання, виховання і розвитку дітей на всіх етапах шкільної освіти. Домінуючим напрямком екологічної освіти в світлі  освітніх реформ є  формування екологічної грамотності учнів .

Сучасний зміст екологічної освіти в Україні — це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських компетентностей та сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, самої себе. У цій системі особливе місце належить школі — найважливішій ланці становлення особистості.

Організація навчально-виховного процесу на засадах проектної педагогіки з залученням усіх його учасників  забезпечує можливість: змістовного наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів; формування фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів; оптимального поєднання форм роботи у співпраці з учнями та батьками.

В роботі розглянуті питання формування екологічної грамотності учнів,   через усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоровя людини, шляхом впровадження проектних технологій.

Зміст

  Вступ
І. Методичні аспекти проектної діяльності  
ІІ. Шляхи реалізації проекту 
2.1. Вивчення досвіду екологічної роботи закладу
2.2. Визначення мети, завдань та шляхів  реалізації проекту
2.3 Етапи реалізації проекту
ІІІ. Результати проектної діяльності
ІV. Перспективи проекту
V. Додатки
 Викристані джерела

 

Читати повністю роботу «Пректні технології у формуванні екологічної грамотності учнів»

 

Публікація:<a href=»http://metodportal.com/node/60084″> Методичний портал | Пректні технології  у формуванні екологічної  грамотності учнів</a>

Adblock
detector