Створення екологічної стежки

Маршрут розробили:

Каменюка Людмила Аанатоліївна, методист станції юних натуралістів, Голуб Галина Михайлівна  вчитель біології Куп’янської ЗОШ №4

На жаль, у навчальних програмах на вивчення тем екологічного спрямування відводиться досить мало часу, отож, більше уваги даним темам можна приділити в позакласній роботі.

В екологічній освіті та вихованні підростаючого покоління важливими є всі форми організації навчально-виховного процесу, спрямовані на підготовку школярів до цілісного сприйняття екологічних проблем; до свідомого розуміння процесів, що відбуваються в природі внаслідок людської діяльності; осмислення взаємодії багатьох наук щодо подолання екологічних криз.

Пріоритетним завданням в екологічній освіті та вихованні є створення  екологічних клубів . В нашій школі цей напрям вдало здійснюється. До роботи шкільного екологічного клубу «Ластівка» залучаються учні, батьки, державні й громадські організації. Робота клубу відбувається за складеним спільно з учнями планом. Члени екологічного клубу приймають активну участь в організації і проведенні загальношкільних  та міських заходів екологічного спрямування.

Перспективною формою організації навчально-виховного процесу з екології є створення екологічної стежки.  Щоб проводити екскурсії на екологічній стежці, її треба правильно облаштувати. Основними функціями екологічної стежки є навчальна – формування в учнів навичок перенесення екологічних знань у реальне життя; розвивальна – формування екологічної свідомості, культури, формування екологічного мислення як складової загальної культури; виховна – залучення учнів до спілкування з природою. Основними завданнями екологічної стежки є:

  1. Ознайомлення відвідувачів з об’єктами живої та неживої природи.
  2. Розробка і проведення на відповідних пунктах стежки теоретичних і практичних занять.
  3. Пропагування й проведення природоохоронних заходів.
  4. Інформування про види рослин, тварин.

Екологічна стежка розроблена членами екологічного Клубу «Ластівка», паспортизована.

Використані джерела

  1. solonicevka-school2.edu.kh.ua/
  2. https://www.slideshare.net/ssusere62942/ss-55349170
  3. ru/view.php?id=2499
  4. nvk48.ks.ua/index.php/…/ekolohichne-vykhovannia
Adblock
detector