Батьківська конференція

Прийшов час робити вибір! Батьки хапаються за голову: яку професію обрати і який ВНЗ вибрати? Питання профорієнтації — одне з найважливіших для майбутнього життя дитини.

Часто батьки вважають, що проблемою профорієнтації повинна займатися школа. Так, цю роботу проводять педагоги, психологи, фахівці з профорієнтації. Але хто знає дитину краще вас, батьків? Прийдіть у школу, поговоріть з учителями, дізнайтесь до якої науки у вашої дитини є здібності. Часто високий бал ставлять дітям старанним, а непосидючі учні можуть входити до середнячків. Не забувайте- дитина приходить до школи вже із сформованими інтересами. Тому краще за вас, здібності дитини ніхто не визначить.

Пройти тестування? Так. Але тестування – це лише інструмент, що має на меті допомогти  краще розібратись у собі, його результат варто сприймати як рекомендацію. На допомогу у вирішенні питання  вибору професії завжди приходить класний курівник. Він і педагог, який найкраще знає і розуміє своїх вихованців, і психолог, який володіє методикою проведення тестування.

 

 Батьківська конференція

Обираємо професію

Публікація: <a href=»http://metodportal.com/node/60095″> Методичний портал | Батьківська конференція «Обираємо професію»</a>

 Мета: ознайомити батьків із типами професій, з рівнем готовності учнів  до професійного самовизначення, ознайомити із сформованістю мотиваційної сфери учнів для вибору професії, з’ясувати мотивацію  вибору, рівень стійкості інтересу до обраної професії   та визначити вектор спільної роботи вчителя. Батьків та учнів для успішного самовизначення

Матеріали: результати тестування учнів класу на визначення самооцінки професійних інтересів і здібностей (Л.І.Соломіна), мотиву вибору професії (Р.В.Овчарова), презентація «Обираємо професію»

І.Організаційний момет

ІІ. Оголошення теми батьківських зборів

ІІІ. Мотивація до співбесіди

 • Родители, имейте в виду, что влачить мешок с нелюбимым делом – очень тяжело. Даже если этому делу отданы уже годы, деньги, надежды родителей
 • Профессию надо выбирать не только головой, а всем существом.
 • Дайте возможность сыну или дочери возражать вам по существу.
 • Не стоит смеяться над выбором вашего ребенка.
 • Искренний этот выбор дает силы к достижению, а значит, принесет ему счастье, деньги и славу.
 • Энергия достижения иссякает, если идея достижения принадлежит другому человеку.

IV. Виступ вчителя

1.Готовності учнів до професійного самовизначення

Одним із завдань профорієнтаційної роботи є формування в учнів готовності до професійного самовизначення.

Для оцінки готовності старшокласників до професійного самовизначення використовуються такі критерії:

 • мотиваційний

Полягає в сформованість ієрархії мотивів вибору професії; наявність стійкого інтересу до певної професії; сформованість професійних намірів.

В одному випадку виділяються такі групи мотивів:

 1. Загальна мотивація.
 2. Романтика професій.
 3. Науково-пізнавальні мотиви.
 4. Мотиви суспільної значущості професій.
 5. Наслідування.

В іншому випадку розглядаються:

 1. Усвідомлення перспективності обраної професії.
 2. Навчальний і позакласний інтереси.
 3. Бажання бути корисним країні.
 4. Вплив рідних і знайомих

Мотиваційний компонент визначає ставлення старшокласника до вибору майбутньої професії, а його основними показниками прояву є наявність відповідних інтересів та намірів, мотивів вибору професії.

 • когнітивний

Полягає в здатність до самоаналізу; здатність до аналізу професій; наявність профінформаційних знань; адекватна самооцінка;

Когнітивний компонент готовності до професійного самовизначення характеризується наявністю знань щодо індивідуальних особливостей; інформованістю про світ професій; поінформованістю щодо вимог, які висуває обрана професія, до індивідуальних характеристик людини.

 • практичний

Передбачає наявність обґрунтованого особистого професійного плану та здійснення практичних заходів щодо його реалізації.

Практичний компонент передбачає наявність в учня вмінь розробляти особистий професійний план та здійснювати заходи щодо його реалізації. До практичного компоненту готовності до вибору професії здебільшого включають професійно важливі знання, вміння, професійно важливі якості особистості.

Профорієнтаційна робота  передбачає вирішення таких завдань:

 • поглиблене вивчення навчальних і спеціальних предметів, до яких виявляється стійкий інтерес і здібності;
 • зосередження уваги на формуванні професійно важливих якостей, необхідних для обраного виду професійної діяльності;
 • здійснення контролю, корекції професійних планів, виявлення ступеня їхньої обгрунтованості;
 • окреслення шляхів для самопідготовки до майбутньої професійної діяльності, способів самодіагностики, оцінки результатів, досягнень;
 • формування основ для соціально-професійної адаптації старшокласників: розвиток норм, ціннісних орієнтацій, мотивів вибору професії, професійної спрямованості;
 • формування професійних інтересів.
 1. Типи професій

Перший тип «Людина-людина». Професії пов’язані

 • з навчанням, вихованням,
 • побутовим, торговим, медичним обслуговуванням,
 • інформуванням людей,
 • із управлінням та керівництвом людей чи колективів.

Це професії: учитель, екскурсовод, юрист, вихователь, лікар.

Найперша особливість професій цього типу полягає у взаємодії між людьми. Якщо не буде ладитись взаємодія, то і робота ладитись не буде.

Друга особливість – це кожна із професій вимагає якби подвійної підготовки: потрібно навчитись і вміти встановлювати та підтримувати контакти з людьми, розуміти їх, розумітись на їх особливостях; потрібно бути підготовленим у тій чи іншій галузі виробництва, науки, техніки, мистецтва тощо.

Очікується і вимагається від спеціаліста залишатись спокійним у будь-якій ситуації та вміти знайти вихід з неї, бути привітним, тактовним, уважним, здатним ставити себе на місце іншої людини, добре пам’ятати, тримати в пам’яті знання про особисті якості багатьох і різних людей, а також знаходити спільну мову з різними людьми.

Другий тип «Людина-техніка»

Це професії, праця яких спрямована на технічні об’єкти (машини, механізми, матеріали, види енергії). Галузі технічних об’єктів стосуються не лише механізми, але і тканини, пластмаса, харчова сировина, напівфабрикати. Це всі професії, які пов’язані з обслуговуванням техніки, ремонтом, встановленням та налагодженням, керуванням підйомних і транспортних засобів, професії виробництва й обробки металів, їх механічного складання та монтажу, професії пов’язані з монтажем, ремонтом різних споруд, конструкцій тощо: інженер-електрик, водій транспортних засобів, електрозварювальник, інженер-технолог, технік-технолог, інженер-механік, архітектор, будівельник.

Технічних об’єкти можуть бути точно виміряні, точно визначені за багатьма ознаками і при їх обробці, перетворені, переміщені чи оцінці очікується та вимагається від спеціаліста точність, визначеність дій. Оскільки технічні об’єкти часто від початку до кінця створені, створюються самою людиною і оскільки в світи техніки мало моральних обмежень, то є широкі можливості для новаторства, винахідництва, технічної творчості. У зв’язку з цим технічна фантазія, здатність з’єднати і роз’єднати технічні об’єкти та їх частини – важливі умови успіху в цій галузі

Другий тип «Людина-природа»

Професії, праця в яких спрямована на рослинні, тваринні організми та мікроорганізми. Це не означає, що спеціалісти цього типу професій не пов’язані з технікою, для них вона виступає засобом, а не основним предметом праці: мікробіолог, ветеринарний фельдшер, оператор інкубатора на птахофабриці, технік лісогосподарства, технік-гідроміліоратор, агроном-агрохімік, агроном із захисту рослин, агроном, зоотехнік, ветеринарний лікар, інженер лісогосподарства , інженер-технолог мікробіологічного виробництва тощо.

Тому важливо врахувати наступне, що особливість біологічних об’єктів праці полягає в тому, що вони складні, мінливі, нестандартні. Вони змінюються за своїми внутрішніми законами. І рослини, і тварини, і мікроорганізми живуть, ростуть і розвиваються (а також хворіють, гинуть) без всіляких вихідних. Спеціалісту потрібно не просто багато “тримати в голові”, але і подумки передбачити можливі зміни в об’єктах праці. Від спеціалісті вимагається ініціатива і самостійність у вирішенні конкретних трудових завдань. Важливі також дбайливість і далекоглядність, тому що багато які зміни в тваринних і рослинних організмах можуть бути безповоротними (рослини можуть зів’янути, загинути від шкідників, можуть масово гинути домашні тварини тощо). Змінні умови праці вимагають від спеціаліста творчих вирішень завдань, які виникли.

Четвертий тип «Людина знакова система»

Професії, об’єктом праці яких є різні знаки: усна та писемна мови, цифри, хімічні та фізичні символи, ноти, схеми, карти, графіки, малюнки, дорожні знаки, формули тощо.

Це професії: коректор, економіст, бібліограф, перекладач, історик, топограф,

картограф, програміст, контролер-касир, фінансист, документознавець, літературний редактор тощо.

В умовах сучасної культури велику роль відіграють знаки, які не мають винахідницької схожості з предметом, який означають (слова не схожі на предмети, про які йде мова, ноти не схожі на музику, гроші не схожі на товар, математичні формули, які описують та дозволяють визначити курс літака, не схожі на літак, ні на траєкторію його руху ).

Тому, щоб успішно тобі працювати за якоюсь із професії цього типу, потрібні особливі здібності занурюватись у світ сухих позначень, відволікатись від зовнішнього світу і сконцентруватись на тих відомостях, які несуть за собою ті чи інші знаки. Під час роботи зі знаками, як і при роботі з іншими реальностями, виникають завдання контролю, перевірки, звітності, обробки відомостей, а також завдання винаходження

П’ятий тип «Людина-художній образ»

Професії, праця яких пов’язана із художніми об’єктами чи умовами їх створення, тобто з винахідницькою, музикальною, літературно-художньою й акторською діяльністю:

художник, реставратор, изайнер, художник-декоратор, модельєр-конструктор, артист, актор, композитор, журналіст, фотограф, концертмейстер тощо.

Одна із особливостей цього типу професій полягає в тому, що значна частина трудових витрат спеціаліста залишається прихованою від стороннього спостерігача. Дані професії вимагають від спеціалістів художнього смаку, емоційності.

 1. Обговорення результатів тестування

1.Обговорення результатів самооцінки професійних інтересів і здібностей учнів (прізвища учнів закодовані, кожен із батьків має код для ознайомлення з результатами тестування своєї дитини)самооценки профессиональных интересов и способностей молодых и взрослых людей

 1. Результати тестування на визначення самооцінки професійних інтересів і здібностей (Л.І.Соломіна)
 2. Ознайомлення з мотивами вибору професії (Р.В.Овчарова)
 3. Найбільш затребувані професії 2016-2020

Будівельна індустрія

Збільшення кількості будівельних проектів дає всі підстави припускати, що спеціальність інженер-будівельник очолить рейтинги професій на найближче десятиліття.

Попит буде як на будівельників житлових будинків, так і на висококваліфікованих інженерів з будівництва промислових об’єктів. Західні інвестиції поступово входять на ринок і поширюються з міст-мільйонників в регіони.

Але вже зараз виникає гостра нестача професійних інженерів, робітників і керівників середньої ланки на виробництві. Пройде не один рік, поки престиж робітничих спеціальностей повернеться на колишній рівень. Тому найближчим часом буде попит на виробничих фахівців, особливо в поєднанні зі знанням іноземної мови, володінням економічними і юридичними знаннями.

Ринок інформаційних технологій

Сфера інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення утримує лідируючі позиції в топ-10 ринку праці на найближчі роки. Просування продукту компанії в мережі Інтернет — пріоритетна рекламна кампанія для багатьох фірм. В даному випадку сайт — це не тільки «обличчя» компанії в глобальній мережі, але і показник надійності і рівня організації.

Одна з найбільш високооплачуваних спеціальностей в сфері IT- web-дизайнер. Для того, щоб зайняти вигідні позиції в середовищі конкурентів і привернути увагу більшості користувачів Інтернет, багато керівників готові залучати до співпраці високооплачуваних кваліфікованих професіоналів. Але постійне вдосконалення комп’ютерних технологій вимагає від програмістів володіння новітніми програмами. Тому програмістам з великим досвідом роботи необхідно регулярно підвищувати свою професійну кваліфікацію.

Менеджмент

Не залишаться без роботи і менеджери з продажу. Активні молоді співробітники відділів продажів, які прекрасно розбираються в пропонованому товарі або послугах і вміють налагоджувати особисті контакти, знайдуть застосування своїм навичкам. Менеджери з продажу будуть затребувані в сфері послуг. Досвід спілкування і вміння вибудовувати відносини з клієнтом — це ті якості, які будуть цінуватися в найближче десятиліття нарівні з професіоналізмом і грамотністю фахівців.

Медицина і освіта

Як і раніше в ціні залишаються перекладачі та лінгвісти. Поряд з європейськими мовами, затребувані фахівці зі знанням східних мов.

Професії лікаря і педагога не втратять своєї актуальності аж до 2020 року. Збільшення народжуваності серед населення утримує статус лікарів і вчителів на високих позиціях. Певні труднощі при працевлаштуванні будуть у юристів і економістів. Гостра нестача цих фахівців в 90-і роки сприяла великому потоку студентів на факультети економіки і юриспруденції. Перевиробництво кадрів до сих пір позначається на перевищенні пропозицій над попитом.

Наука і високі технології

У науці з’являться нові спеціальності. Нанотехнології — це перспективний напрямок в наукових знаннях, який знайшов підтримку з боку держави і активно розвиватиметься в найближчі роки. Тій країні, яка зробить прорив в області нанотехнологій, прогнозують світове лідерство. Вивчення роботи молекул і атомів розвивається в декількох напрямках. Буде потреба у вчених  в сферах машино- і авіабудування, космічних досліджень, харчової промисловості та медицині, інженерії та IT-програмування.

«Універсальний працівник»

Уже зараз з’являється багато універсальних професій. Ця тенденція буде зберігатися. Лінійні співробітники часто залучаються до вибудовування загальної стратегії розвитку компанії. У фінансовій сфері головні бухгалтери можуть виконувати функції фінансових директорів, менеджери з продажу проводять маркетингові дослідження для точного сегментування ринку збуту. Маркетологи крім своїх основних обов’язків проводять переговори з потенційними клієнтами і розміщують рекламу, а журналісти успішно використовують свої навички в PR-технологіях.

Володіння іноземною мовою вже перестає бути окремою професією. Уміння спілкуватися англійською, німецькою або японською мовою підвищує конкурентоспроможність фахівців практично у всіх галузях.

 1. Відповіді на запитання
 2. Індивідуальні бесіди з батьками

Інтернет-ресурси

 1. http://kariera.in.ua/
 2. http://studway.com.ua/proforientacia/
 3. http://ipress.ua/ljlive/10_naybilsh_zatrebuvanyh_profesiy_v_ukraini_v_nayblyzhchomu_maybutnomuhtml.

Публікація

<a href=»http://metodportal.com/node/60095″> Методичний портал | Батьківська конференція «Обираємо професію»</a>

Adblock
detector