Батьківська конференція «Обираємо професію»

Батьківська конференція «Обираємо професію»

Мета:  ознайомити батьків із типами професій, з рівнем готовності учнів  до професійного самовизначення, ознайомити із сформованістю мотиваційної сфери учнів для вибору професії, з’ясувати мотивацію   вибору, рівень стійкості інтересу до обраної професії   та визначити вектор спільної роботи вчителя. Батьків та учнів для успішного самовизначення

Матеріали: презентація, результати тестування учнів класу на визначення самооцінки професійних інтересів і здібностей (Л.І.Соломіна), мотиву вибору професії (Р.В.Овчарова)

І.Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми батьківських зборів

ІІІ. Мотивація до співбесіди

 • Родители, имейте в виду, что влачить мешок с нелюбимым делом – очень тяжело. Даже если этому делу отданы уже годы, деньги, надежды родителей
 • Профессию надо выбирать не только головой, а всем существом.
 • Дайте возможность сыну или дочери возражать вам по существу.
 • Не стоит смеяться над выбором вашего ребенка.
 • Искренний этот выбор дает силы к достижению, а значит, принесет ему счастье, деньги и славу.
 • Энергия достижения иссякает, если идея достижения принадлежит другому человеку.

IV. Виступ вчителя

 1. Готовності учнів до професійного самовизначення

Одним із завдань профорієнтаційної роботи є формування в учнів готовності до професійного самовизначення.

Для оцінки готовності старшокласників до професійного самовизначення використовуються такі критерії:

 • мотиваційний

Полягає в сформованість ієрархії мотивів вибору професії; наявність стійкого інтересу до певної професії; сформованість професійних намірів.

В одному випадку виділяються такі групи мотивів:

 1. Загальна мотивація.
 2. Романтика професій.
 3. Науково-пізнавальні мотиви.
 4. Мотиви суспільної значущості професій.
 5. Наслідування.

В іншому випадку розглядаються:

 1. Усвідомлення перспективності обраної професії.
 2. Навчальний і позакласний інтереси.
 3. Бажання бути корисним країні.
 4. Вплив рідних і знайомих

Мотиваційний компонент визначає ставлення старшокласника до вибору майбутньої професії, а його основними показниками прояву є наявність відповідних інтересів та намірів, мотивів вибору професії.

 • когнітивний

Полягає в здатність до самоаналізу; здатність до аналізу професій; наявність профінформаційних знань; адекватна самооцінка;

Когнітивний компонент готовності до професійного самовизначення характеризується наявністю знань щодо індивідуальних особливостей; інформованістю про світ професій; поінформованістю щодо вимог, які висуває обрана професія, до індивідуальних характеристик людини.

 • практичний

Передбачає наявність обґрунтованого особистого професійного плану та здійснення практичних заходів щодо його реалізації.

Практичний компонент передбачає наявність в учня вмінь розробляти особистий професійний план та здійснювати заходи щодо його реалізації. До практичного компоненту готовності до вибору професії здебільшого включають професійно важливі знання, вміння, професійно важливі якості особистості.

Профорієнтаційна робота  передбачає вирішення таких завдань:

 • поглиблене вивчення навчальних і спеціальних предметів, до яких виявляється стійкий інтерес і здібності;
 • зосередження уваги на формуванні професійно важливих якостей, необхідних для обраного виду професійної діяльності;
 • здійснення контролю, корекції професійних планів, виявлення ступеня їхньої обгрунтованості;
 • окреслення шляхів для самопідготовки до майбутньої професійної діяльності, способів самодіагностики, оцінки результатів, досягнень;
 • формування основ для соціально-професійної адаптації старшокласників: розвиток норм, ціннісних орієнтацій, мотивів вибору професії, професійної спрямованості;
 • формування професійних інтересів.
 1. Типи професій 
 2.  Обговорення результатів тестування

Обговорення результатів самооцінки професійних інтересів і здібностей учнів (прізвища учнів закодовані, кожен із батьків має код для ознайомлення з результатами тестування своєї дитини)

Результати тестування на визначення самооцінки професійних інтересів і здібностей (Л.І.Соломіна)

3.Ознайомлення з мотивами вибору професії (Р.В.Овчарова)

4.Найбільш затребувані професії 2016-2020 років

5.Відповіді на запитання

6.Індивідуальні бесіди з батьками

Інтернет-ресурси

 1. http://kariera.in.ua/
 2. http://studway.com.ua/proforientacia/
 3. http://ipress.ua/ljlive/10_naybilsh_zatrebuvanyh_profesiy_v_ukraini_v_nayblyzhchomu_maybutnomuhtml.

 Публікація

<a href=”http://metodportal.com/node/60095″> Методичний портал | Батьківська конференція «Обираємо професію»</a>

Adblock
detector