Порядок проведення фестивалю «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують»

 

Додаток 1

до наказу КВНЗ «Харківська

академія неперервної освіти»

№13 від 01.02.2018

Порядок проведення

фестивалю «добрих практик» освітян Харківщини

«Майстри педагогічної справи презентують»

  1. Загальні положення, мета та завдання фестивалю.

1.1. Обласний фестиваль кращих практик педагогів Харківщини (далі – Фестиваль) проводиться з метою задоволення потреб у професійній самореалізації працівників освіти Харківської області, обміну ефективним педагогічним досвідом та створення умов для співпраці наукових, методичних і педагогічних працівників, які розробляють та запроваджують педагогічні інновації.

1.2. Основними завданнями Фестивалю є:

—     виявлення ініціативних, творчо працюючих педагогічних працівників, які застосовують у своїй практиці сучасні науково-теоретичні положення, самостійно розробляють нові педагогічні ідеї, методики, технології, окремі інноваційні методи, прийоми та форми роботи, моделі освітніх процесів, управлінської діяльності;

—     створення сприятливих умов для співпраці наукових, методичних і педагогічних працівників, які розробляють та запроваджують педагогічні інновації;

—     упровадження спільної розширеної практики обміну досвідом реалізації концепції Нової української школи закладах освіти Харківської області;

—     окреслення пріоритетних шляхів розвитку професійної компетентності педагогів в умовах розбудови Нової української школи, визначення перспектив роботи та напрямків взаємодії педагогічної громадськості та методичних служб усіх рівнів щодо створення інноваційного компетентнісно-спрямованого освітнього простору в регіоні.

1.3. Фестиваль проводиться на добровільних засадах і є відкритим для всіх закладів освіти, педагогічних працівників Харківської області.

  1. Організаційний комітет і експертна група Фестивалю.

2.1. Для організації та проведення Фестивалю створюється організаційний комітет та експертні групи.

2.2. До повноважень організаційного комітету входять:

—  здійснення організаційної роботи щодо проведення Фестивалю;

—  оформлення документації Фестивалю та підбиття підсумків;

—  сприяння висвітленню результатів Фестивалю.

2.3. До повноважень експертної групи входять:

—  оцінка матеріалів, представлених на Фестиваль;

—  складання оціночних відомостей.

  1. 3. Організація Фестивалю.

3.1. Фестиваль проводиться за номінаціями: «Управління освітою», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Позашкільна освіта», «Українська мова та література», «Зарубіжна література», «Іноземні мови», «Мови національних меншин», «Математика», «Історія», «Правознавство», «Географія, економіка», «Фізика, астрономія», «Біологія, екологія», «Хімія», «Інформатика», «Мистецтво», «Трудове навчання», «Основи здоров’я, фізична культура», «Виховна робота», «Практична психологія та соціальна робота», «Спеціальна та інклюзивна освіта», «Бібліотечна справа».

3.2. Фестиваль проводиться у два етапи:

І етап – відбірковий (проводиться заочно) – лютий поточного року;

ІІ етап – фінальний (проводиться очно) – березень поточного року.

3.3. Учасниками Фестивалю можуть бути педагогічні працівники (особисто або група, об’єднання), бібліотекарі загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів (далі ‑ учасники).

3.4. Для участі у Фестивалі учасник до 18 лютого 2018 року має пройти електронну реєстрацію за посиланням https://goo.gl/Yei1r2 та представити опис сутності та досвіду застосування власних інноваційних освітніх технологій, методів, форм та моделей організації освітнього процесу тощо.

3.5. Опис подається в електронному вигляді та розміщується на інтернет-ресурсі (наприклад, Google-диск, OneDrive Office 365). Посилання на опис обов’язково вказується у формі електронної реєстрації.

3.6. Технічні вимоги до оформлення опису: оптимальний обсяг – до 3-х сторінок; розмір шрифт – 14 пт; гарнітура шрифту – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1; поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє, нижнє – 2 см.

3.7. ІІ етап Фестивалю проходить у формі методичних студій відповідно до напрямів, у роботі яких можуть узяти участь зареєстровані учасники Фестивалю. Учасники, матеріали яких були відзначені дипломом І ступеня, мають провести майстер-клас або презентацію за темою свого досвіду.

  1. Оцінювання Інтернет-ресурсів.

4.1. Оцінювання матеріалів, представлених на Фестиваль, здійснюється в балах за відповідними критеріями.

4.2. Учасники, матеріали яких визнані найкращими, нагороджуються дипломами І-ІІІ ступенів оргкомітету Фестивалю.

4.3. За пропозицією експертної групи учасники можуть бути відзначені за окремі показники.

За матеріалами: Харківська академія неперервної освіти

Adblock
detector