Правила Всеукраїнських турнірів

Турнір юних біологів для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі Турнір) — командні змагання учнів у їх вмінні вирішувати складні наукові проблемні завдання, представляти рішення та захищати їх у науковій дискусії, аргументовано відстоювати свою точку зору, кваліфіковано опонувати відповідям інших команд.

 1. Загальні положення

Умови проведення Турніру відповідають Положенню про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099, та Правилам проведення Всеукраїнського турніру юних біологів.

Для організації та проведення Турніру створюються оргкомітет і журі.

 1. Мета та завдання Турніру

Метою міського турніру юних біологів є створення сприятливих умов для реалізації та розвитку творчих і дослідницьких здібностей школярів при вивченні біології.

Завдання турніру юних біологів:

 • пошук талановитих учнів, схильних до наукової діяльності;
 • формування в школярів інтересу до природничих наук;
 • сприяння поглибленому вивченню біології;
 • активізація творчої діяльності вчителів та підвищення рівня викладання біології.
 1. Порядок проведення турніру

Турнір  проводиться в один день у два тури. Схему проведення змагань обирає оргкомітет у залежності від загальної кількості команд-учасниць Турніру. Для  визначення схеми боїв і формування груп команд проводиться жеребкування або демонстраційний конкурс, що включає завдання репродуктивного та конструктивного рівня, які подаються у вигляді фотографій, малюнків, відеофрагментів і схем.

 1. Учасники Турніру

4.1. Представництво команд

У міському етапі Турніру беруть участь команди навчальних закладів – переможці районного етапу або збірні команди, сформовані з переможців в особистій першості районного етапу, та команди навчальних закладів міського підпорядкування. Кожний район представляє одна команда. Район, команда якого посіла І-ІІ місця у міському Турнірі минулого року, має право подати заявку на участь двох команд. Остаточне рішення щодо представництва команд від району приймає оргкомітет, враховуючи рейтингові місця команд за результатами турніру минулого року та загальну кількість команд учасниць.

 4.2. Склад команд-учасниць Турніру

У Турнірі бере участь команда, що складається з 3-5 учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Кожна команда має офіційну назву. Заявлений персональний склад команди не може змінюватися під час проведення Турніру.

Кожну команду очолює капітан, який є офіційним представником команди на весь час проведення Турніру.

Кожну команду під час проведення Турніру супроводжує один керівник.

 1. Зміст завдань Турніру

Список завдань Турніру формується організаційним комітетом відповідно до списку задач Всеукраїнського турніру юних біологів.

 1. Правила біоконкурсу

6.1. Правила проведення біоконкурсу

Ведучого біоконкурсу призначає голова журі. Перед початком біоконкурсу проводиться представлення членів журі та членів команд.

Біоконкурс проводиться в 2-4 дії в залежності від кількості команд-учасниць. У кожній дії команда виступає в одній із трьох ролей: Доповідач, Опонент, Рецензент. Ролі між командами розподіляються за результатами конкурсу капітанів команд або жеребкуванням (за рішенням оргкомітету). Якщо грають чотири команди, то одна з них виступає в ролі Спостерігача та бере участь тільки в загальній полеміці. Протягом біоконкурсу членам команд заборонено консультування з особами, які не є учасниками команди.

6.2. Регламент проведення біоконкурсу

Опонент пропонує Доповідачу завдання для розв’язання, а Доповідач приймає або відхиляє виклик — 2 хвилини.

 • Підготовка до доповіді — 2 хвилини.
 • Доповідь — 7 хвилин.
 • Уточнюючі запитання Опонента до Доповідача та відповіді Доповідача — 2 хвилини.
 • Підготовка до опонування — 2 хвилини.
 • Виступ Опонента — 5 хвилин.
 • Уточнюючі запитання Доповідача до Опонента та відповіді Опонента — 2 хвилини.
 • Полеміка між Доповідачем і Опонентом — 2 хвилини.
 • Уточнюючі запитання Рецензента до Доповідача й Опонента, відповіді Доповідача та Опонента — 2 хвилини.
 • Підготовка до рецензування — 2 хвилини.
 • Рецензування — 3 хвилини.
 • Полеміка між Рецензентом, Доповідачем і Опонентом — 5 хвилин.
 • Загальна полеміка команд — 5 хвилин.
 • Заключне слово Рецензента, Опонента та Доповідача — по 1 хвилині.
 • Запитання членів журі — 2 хвилини.
 • Виставлення оцінок журі — 2 хвилини.
 • Слово журі — до 3 хвилин.

6.3. Обов’язки Доповідача, Опонента та Рецензента під час виступу команд у біоконкурсі

Доповідач (один або два члени команди – співдоповідачі, які мають рівні права та заявляються на початку дії) викладає суть розв’язання проблеми, відповідно до поставленої задачі, акцентуючи увагу слухачів на основних біологічних ідеях та висновках. При цьому бажано використовувати заздалегідь підготовлені малюнки, плакати, схеми, слайди, фотографії, відеофрагменти, а також демонструвати досліди, якщо задача носить експериментальний характер.

Опонент (один із членів команди) висловлює критичні зауваження щодо доповіді, виявляє недоліки та помилки, ставить запитання Доповідачу, звертає увагу на позитивні моменти доповіді, що була представлена, й обґрунтовує принципові недоліки, як у розв’язку задачі, так і у виступі Доповідача. Виступ Опонента не повинен зводитися до викладу власного розв’язку задачі, що підтверджує чи спростовує результати, представлені Доповідачем. При цьому Опонент повинен утримуватися від коментарів, не пов’язаних з доповіддю.

Рецензент (один із членів команди) дає коротку оцінку виступам Доповідача й Опонента, визначає, на скільки повно вони справилися зі своїми обов’язками, аналізує розуміння обговорюваної проблеми Доповідачем і Опонентом. Рецензент має право ставити запитання як Доповідачу, так і Опоненту.

Спостерігач має право виступати в загальній полеміці команд.

Уточнюючі запитання за своїм змістом повинні ставитися тільки по суті виступу та стосуватися суперечливих або недостатньо висвітлених положень доповіді, виступів Опонента та Рецензента. Сторона, що запитує, може лише уточнювати деталі тільки-но прослуханого виступу (доповіді).

Уточнюючі запитання членів журі можуть бути адресовані конкретним учасникам або всій команді.

Дискусії повинні бути конструктивними, спрямованими на обговорення правильності рішення, запропонованого Доповідачем, або суперечливих питань, висловлених Опонентом чи Рецензентом, якщо вони стосуються обговорюваної задачі. При цьому, Опонент та Рецензент повинні утримуватися від пропозицій власних варіантів її розв’язку.

В загальній дискусії можуть брати участь всі команди по черзі.

6.4. Обмеження на число виступів

Кожен учасник Турніру протягом одного біоконкурсу може виступити не більше двох разів. Уточнюючі запитання та відповіді на них, а також участь у полеміці, виступом не вважаються.

6.5. Порядок виклику на доповідь і відмова від доповіді

 1. Опонент у ході біоконкурсу може викликати Доповідача на будь-яку задачу, окрім тієї, яка:
 • вилучена оргкомітетом і журі;
 • оголошена Доповідачем як «вічна відмова»;
 • уже доповідалася Доповідачем раніше;
 • уже опонована Опонентом раніше.

Якщо такий виклик неможливий, то послідовно відхиляються заборони починаючи з останньої.

 1. Усі задачі, про рішення яких робиться доповідь в межах одного біоконкурсу, повинні буті різними.
 2. Протягом біоконкурсу команда може тричі відхиляти виклик без штрафних санкцій. Кожна наступна відмова зменшує коефіцієнт Доповідача на 0,2.

Кожна команда, що бере участь у біоконкурсі, має право на дві «тактичні відмови» та одну «вічну відмову». «Тактична відмова» означає, що команда відмовляється доповідати запропоновану задачу тільки в даному бою. «Вічна відмова» означає, що дана задача не доповідається командою протягом усього Турніру. Команда має право перед початком біоконкурсу відмовитися від «тактичних відмов» і оголосити «вічну відмову» від трьох задач в цілому.

6.6. Ведучий біоконкурсу

Завданням ведучого біоконкурсу є забезпечення оптимальних, справедливих та рівних умов для його учасників.

Обов’язками ведучого є:

Стежити за дотриманням учасниками змагань регламенту біоконкурсу.

 1. Створювати умови для нормальної роботи журі.
 2. Стежити за характером запитань, не допускати їхнього повторення.
 3. Стежити за ходом дискусії та припиняти її у разі, коли вона перестає бути конструктивною.
 4. Стежити за характером запитань журі, вимагати, щоб вони носили уточнюючий характер.
 5. Визначати спосіб первісного розподілу ролей команд шляхом проведення жеребкування, конкурсу капітанів тощо.
 6. Не давати можливості особам, які не є учасниками турніру, надавати допомогу або консультувати членів команд.

До обов’язків ведучого біоконкурсу не входить:

 1. Перевірка правильності висловлювань учасників Турніру.
 2. Пояснення або коментування оцінок журі.
 3. Відповідати на будь-які запитання, що не відносяться до його прав та обов’язків.

Ведучий біоконкурсу має право:

 1. Зупиняти під час біоконкурсу учасника Турніру, який порушує регламент його проведення.
 2. Знімати повторні запитання команд та запитання членів журі, що не є уточнюючими.
 3. Припиняти дискусію, якщо вона стає неконструктивною.
 4. За погодженням із журі відстороняти команду та окремих її членів від участі у біоконкурсі, якщо вони регулярно порушують умови проведення Турніру або своєю поведінкою заважають проведенню біоконкурсу.
 5. За необхідністю надавати додатковий час для виступів учасників Турніру, але не більше 1 хвилини.
 6. Надавати слово керівникам команд або глядачам, але тільки після виставлення членами журі оцінок.

Ведучий біоконкурсу не має права:

 1. Порушувати регламент проведення біоконкурсу або умови проведення Турніру.
 2. Переривати учасників змагань до закінчення часу, відведеного на виступ регламентом.
 3. Якимось чином коментувати виступи учасників Турніру та висловлювати з цього приводу свої думки.
 4. Ставити навідні запитання.

Права та обов’язки ведучого біоконкурсу не можуть бути змінено під час проведення Турніру.

 1. Керівник команди

Керівником команди призначається учитель біології, який брав активну участь у підготовці учнів до Турніру. На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.

Керівник команди має право:

бути членом журі Турніру, але в тих групах, в яких не бере участь його команда;

 • висловлювати після виставлення оцінок членами журі аргументовану оцінку виступу команди або її членів.

Керівник команди не має права:

 • виконувати функції представника команди;
 • допускати некоректні висловлювання на адресу учасників, членів оргкомітету та журі Турніру;
 • порушувати регламент і правила проведення Турніру.
 1. Капітан команди

Обов’язки капітана команди:

 • офіційно представляти свою команду на Турнірі;
 • брати участь у виборі завдань І і ІІ турів;
 • визначати послідовність і характер виступів членів своєї команди.

Капітан команди не має права:

 • допускати некоректні висловлювання на адресу учасників, членів оргкомітету та журі Турніру;
 • порушувати регламент і правила проведення Турніру.
 1. Оцінка виступів команд

9.1. Правила оцінювання біоконкурсу

Оцінки командам із урахуванням виступів усіх її членів виставляється журі за результатами кожної дії біоконкурсу. Використовується 10-бальна шкала оцінювання.

Якщо в журі налічується 5 або 6 членів, то при підрахуванні суми балів за участь у біоконкурсі відкидається одна найнижча оцінка. Якщо до складу журі входить більше 6 осіб, то відкидаються одна найвища та одна найнижча оцінки.

Лічильна комісія підраховує загальну суму балів, усереднює їх і множить на коефіцієнти.

Члени журі, які виставили під час проведення біоконкурсу найменшу та найвищу оцінки, повинні їх прокоментувати.

Оцінка результатів участі членів команд у І та II турі проводиться за однаковою процедурою.

9.2. Критерії оцінювання

При виставленні оцінок члени журі керуються наступними принципами:

 • при оцінюванні Доповідача беруть до уваги: наукову достовірність викладених фактів, повноту розкриття питання, вміння доповідати та звертати увагу слухачів на ключові моменти доповіді, вміння вести наукову дискусію, якість ілюстрування власної доповіді (таблиці, слайди тощо);
 • при оцінюванні Опонента беруть до уваги: коректність оцінки зробленої доповіді, повноту висвітлення як позитивних, так і негативних сторін доповіді, вміння вести наукову дискусію;

при оцінюванні Рецензента беруть до уваги: коректність оцінки доповіді та роботи Опонента (неприпустима висока оцінка роботи Рецензента у випадку, коли він зовсім не дав оцінки роботі Опонента), вміння підтримувати наукову дискусію.

 • оцінюється робота не тільки окремої людини, а команди, тому при виставленні оцінок враховується ступінь взаємодії між членами команди та активність усіх членів команди у ході дискусії.

9.3. Переможці Турніру

Переможцями у загальному заліку Турніру вважаються команди, які отримали найбільший загальний рейтинг.

Кількість команд-переможців не може перевищувати 50 % від загальної кількості команд. Переможцями Турніру можуть бути команди, які набрали не менш 50 % від максимальної кількості балів.

Дипломом І ступеня нагороджується одна команда, що отримала максимальний рейтинг і має найбільшу кількість балів. Розподіл дипломів II та III ступеня вирішує оргкомітет.

Визначення переможців в особистій першості відбувається за індивідуальним рейтингом, який враховує максимальні оцінки (8, 9, 10), що отримані учасниками під час виступів. Для визначення індивідуального рейтингу оцінки переводяться у бали (1, 2, 3 відповідно) та підсумовуються. Розподіл дипломів І, ІІ і ІІІ ступенів в особистій першості здійснюється журі та оргкомітетом.

За згодою журі оргкомітет Турніру має право встановлювати додаткові заохочувальні призи.

 1. Апеляція

У випадку, якщо команда не задоволена роботою ведучого біоконкурсу або членів журі, вона має право протягом 15 хвилин після закінчення біоконкурсу подати апеляцію до оргкомітету Турніру. Апеляція подається до оргкомітету Турніру тільки капітаном команди.

Апеляція команди повинна містити в собі:

 • Виклад факту порушення.
 • Посилання на ті пункти умов проведення турніру, що були порушені.
 • Посилання на те, що інша команда або команди учасниці біоконкурсу, його ведучий теж визнали факт порушення.

Оргкомітет разом із журі розглядає апеляцію на спільному засіданні та приймає рішення за наявності факту порушення до закінчення Турніру.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11

Adblock
detector