Підготовка учнів до турніру юних біологів. Завдання та шляхи реалізації.

Підготовка учнів до участі у Всеукраїнському турнірі юних біологів спрямована  на формування в учнів ключових компетентностей Нової української школи шляхом реалізації діяльнісного підхіду, формування вмінь працювати  з різними джерелами інформації для розв’язування проблемних завдань, реалізує основну мету біологічної освіти в школі, саме: розвиток і соціалізація особистості,  сприяє формуванню  національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення й поведінки,  розвитку творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Завдання Всеукраїнського турніру юних біологів

Турнір – це особлива рольова гра, що відбувається у формі наукової дискусії. Проведення турніру — частина позакласної роботи вчителя з предмету, спрямована на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві що ґрунтується на партнерстві між учнем  і учителем.

Завдання  Турніру:

 • створення інтерактивного освітнього середовища на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для задоволення інтелектуальних потреб обдарованих дітей;
 • активізація науково-дослідницької діяльності учнів;
 • поглиблення знань учнів із природничих наук;
 • формування пізнавальних інтересів учнів, організація їх самостійної та групової пізнавальної діяльності;
 • розвиток творчих здібностей, асоціативного та креативного мислення учнів;
 • формування навичок роботи в команді, створення умов для спілкування.

Завдання вчителя:

 • Навчити учнів співпрацювати з членами команди;
 • Взаємодіяти з іншими людьми — учасниками рольової гри (представникам інших команд) ;
 • Рахуватися з думкою інших учасників гри;
 • Вести дискусію.

Основні етапи підготовки учнів до Турніру юних біологів

Виокремити дітей які не тільки мають необхідний обсяг знань з біології, а є комунікативними, мають аналітичні здібності,вміють висловлювати свою думку і відстоювати її, вміють працювати в групі.

Постановка задач, обговорення правил гри.

Під час проведення  турніру команда повинна досконало знати і виконувати   правилами гри. До складу команди входять  п’ять учнів.   Під час півфіналу розігрується три задачі. Команди по черзі виступають у ролі Доповідача, Опонента, Рецензента. Команда Опонент задає задачу команді Доповідачу та опонує (задає птання), третя команда виступає у ролі Рецензента. Надалі ролі змінюються.

 1. Накопичення значного обсягу матеріалів на кожне запитання.
 2. Аналіз матеріалів з кожного питання, обговорення гіпотез на спільному засіданні учасників
 3. Підготовка доповіді
 4. Вступ – надаються основні терміни, теорії та гіпотези, вчені які працювали у відповідній галузі, окреслюється проблема
 5. Основна частина доповіді дає відповідь на запитання
 6. Висновок з короткою та конкретною відповіддю на запитання
 7. Підготовка наочності.

Швидко й легко створити  комп’ютерну мультимедійну  презентацію можна в PowerPoint. Презентації PowerPoint працюють за тим же принципом, що й покази слайдів. Щоб донести ідею або розповісти історію, матеріал ліпше розбити на слайди. Кожен слайд можна уявити собі як пусте полотно для рисунків, слів і фігур, які допоможуть створити зв’язну оповідь. PowerPoint також містить багато функцій, які можна використовувати для підвищення продуктивності й покращення результатів роботи.

Інтернет ресурси

stud.com.ua/49552/psihologiya/vrodzhena_povedinka

https://studopedia.info/ukr/1-245.html

illum1nati.livejournal.com/6557.html

cikavo-znaty.com/267-ckav-fakti-pro-skorponv-html/

 promedical.com.ua

www.knowhowmed.com.ua/articles/metabolism.php

Методичний портал | Підготовка учнів до турніру юних біологів. Завдання та шляхи реалізації

Adblock
detector