Вроджені здібності тварин

Відомо, що птахи та паперові оси будують гнізда, павуки тчуть павутину зі складним візерунком, перелітні птахи щороку мігрують на зимівлю, а бджоли використовують танок для передачі інформації про розташування їжі й будують шестигранні стільники. Убільшості випадків подібні здібності не потребують навчання і є вродженими. Запропонуйте можливі механізми успадкування інстинктів та безумовних рефлексів.

Доповідь підготувала учениця 11-Б класу Погоріла Вікторія

Вроджені здібності  тварин звичайно розуміються в змісті «отриманий від природи», «переданий у спадщину». Вроджені здібності визначають поведінку тварин.

Наука про поведінку тварин у природному середовищі існування називається етологією (від грец. «етос» — звичай, характер і «логос» — слово, наука).

Розвиток сучасної етології пов’язують з ім’ям видатного австрійського вченого К. Лоренца, який разом з Н.Тінбергеном та Карлом фон Фришем отримав у 1973 році Нобелівську премію за визначні відкриття в галузі етології.

Так, поведінка тварин різноманітна та складна, оскільки вони пересувються, а отже, змінюють умови існування. Тому в них дуже добре розвинені органи руху, чуття й нервова регуляція. Можна навести такі приклади поведінки тварин: будівля гнізд, плетіння павутини, полювання, вигодовування пташенят, шлюбні ігри, міграції, тобто подорожі, які здійснюють тварини суходолом, морем, повітрям тощо.

Усі форми поведінки тварин можна об’єднати у дві групи — вроджені та набуті.

 1. Найпростішими видами вродженої форми поведінки є спрямовані рухові реакції (таксиси) та природжені реакції-відповіді на дію життєво важливих чинників (безумовні рефлекси).

Харчова поведінка й міграції належать до вродженої форми поведінки

 1. Найпростішими видами набутої форми поведінки є звикання, научання шляхом спроб та помилок та набуті реакції-відповіді на дію певного чинника, який не був спочатку для них важливим (умовні рефлекси).

Прикладом набутої поведінки може слугувати навчання — процес набуття організмом власного досвіду. Так, дорослі птахи навчають пташенят знаходити їжу та уникати небезпеки.

Під час ознайомлення з життям бджіл, мурах та інших тварин ми переконуємося в тому, що їхні дії доцільні. Це стосується сигналізації у бджіл, розведення попелиць мурашками тощо. Наприклад, якщо бджола знайшла квітучі рослини, багаті на нектар, вона, повернувшись до вулика, починає описувати на стільнику фігури, що нагадують цифру 8;черевце її при цьому коливається. Мова танців бджоли медоносної, відкритої в двадцяті роки минулого століття відомим зоологом Карлом фон Фришем, відомо майже кожній людині.

За фігурами такого своєрідного «танцю» інші бджоли визначають, на яку відстань і в якому напрямку потрібно летіти за нектаром. Коли бджоли прилетять до «вказаного» місця медозбору, вони сідають лише на ті квітки, запах яких був зафіксований на тілі бджоли-розвідниці.

Усі ці дії комах настільки доцільні, що можна подумати про їхню свідому діяльність. Насправді ж це пов’язано з безумовними рефлексами та інстинктами.

За рівнем складності безумовні рефлекси поділяються на:

 • рості безумовні рефлекси;
 • рефлекторні акти;
 • реакції поведінки;
 • інстинкти.

Безумовні рефлекси є основою для утворення умовних рефлексів.

В залежності від виду реакції безумовні рефлекси поділяють на

 •  дихальні;
 •  харчові;
 •  хапальні;
 • захисні;
 • орієнтувальні;
 • статеві.

Інстинкти характеризуються стереотипністю дій, поштовхом для яких є зовнішні подразнення. В незмінюваних умовах інстинкти корисні, однак несвідомі, автоматичні дії стають марними в разі зміни ситуації.

Цю особливість інстинктів можна проілюструвати таким прикладом.

Оса сфекс виявляє турботу про своє потомство, яка полягає в послідовних, доцільних діях: вона будує гніздо-нірку, заготовляє живих комах — корм для своїх личинок. Оса паралізує здобич уколом жала в скупчення нервових клітин, на здобич відкладає яйця, після чого нірку замуровує. На цьому турбота про потомство завершується. Проте якщо звичний хід подій порушити — видалити з гнізда вміст у той час, коли оса вже розпочала його замуровувати, навіть якщо «пограбувати» гніздо в її присутності, оса старанно завершить його мурування.

Порушення поведінкових реакцій організму у тварин, які будуються не безумовних рефлексах та інстинктах зазавичай пов’язане з ураженням нервової системи і не проявляється при порушенні ходу подій, як наведено в прикладі.

Який же механізм успадкування безумовних рефлексів та інстинктів?

Я думаю що всі ознаки наступному поколінню передаються в результаті спадковісті.

Спадкова інформація зберігається в ядрі. Носієм спадкової інформації є ДНК,  яка складається з нуклеотидів. Послідовність нуклеотидів кодує генетичну інформацію, так само як послідовність букв у реченні визначає його зміст. Ділянки молекули ДНК, які формують функціональну одиницю, називаються генами;

Висновок

Поведінкові реакції організму тварин достатньо складний процес пов’язаний з рефлексами , а навіть простий безумовний рефлекс забезпечується цілим рядом органів і систем, тому вважаю що рефлекси та інстинкти кодуються і контролюються багатьма генами, що взаємодіють між собою.

Adblock
detector