Інклюзивна освіта

Інвалідність можна розглядати по-різному. Можна вважати, що інвалідність — це нестерпні щоденні страждання не тільки для самого інваліда, а й для всіх членів суспільства. А можна знати,що інвалідність — це не обділеність долею, це, скоріше, такий спосіб життя в обставинах, що слалися, який може бути дуже корисним інваліду та людям довкола нього.Не хвороба створює обмеження діяльності, а умови життя, що їх може запропонувати суспільство людям з обмеженими можливостями. Умови різних можливостей досяжні лише в тому суспільстві, де інвалідність розглядається через соціальну концепцію, де відсутня дискримінація інвалідів словами та діями здорових людей. Тоді головний зміст процесу інклюзії можна означити так: «Усім тут раді!»Інклюзія — процес реального включення інвалідів у активне суспільне життя. При цьому всі зацікавлені сторони мають долучатися до участі для отримання бажаного результату. Інклюзія однаковою мірою необхідна всім членам суспільства. Інклюзія — це належність до співтовариства (групи друзів, школи, місця проживання).Інклюзію в освіті можна розглядати як один із багатьох аспектів інклюзії в суспільстві загалом. Бути інклюзивним — означає шукати шляхи для всіх дітей бути разом під час навчання (включно з дітьми з інвалідністю). Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою освітньої програми, яка достатньо складна, але відповідає його здібностям. Інклюзія враховує потреби, а також спеціальні умови за підтримку, необхідні учню й педагогам для досягнення успіху.Проте процес упровадження інклюзії потребує значних зусиль усіх учасників освітнього процесу: від Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту до вчителя, класного керівника, обслуговуючого персоналу.

Інклюзивна школа — заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат у шкільному середовищі. Не зважаючи на те, що інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної участі, для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише з боку вчителів та персоналу школи, а й ровесників, батьків, членів родин.

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=inclusive

Adblock
detector