Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності

Сьогодні в Україні відбуваються процеси реформування всієї освітньої галузі, зокрема у сфері стандартів. Представлено Концепцію Нової української школи, де однією з ключових компетентностей визначено цифрову грамотність учнів. Україна у 2016 році  була включена до міжнародних порівняльних досліджень, таких як PISA, TIMSS, РІААС, ICILS (Дослідження міжнародної комп’ютерної та інформаційної грамотності —The International Computer and Information Literacy Study), які визначають основні орієнтири щодо якості освіти, а також уможливлюють проведення порівняльних досліджень якості освіти серед інших країн.

Посібник із питань оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності суб’єктів навчального процесу системи загальної середньої освіти в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору призначено для організації навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Матеріали посібника містять дослідженняв галузі оцінювання інформаційно комунікаційної компетентності учнів, вчителів та керівників загальноосвітніх навчальних закладів на основі досвіду країн Європи.
Посібник містить глосарій понять із питань оцінювання ІК-компетентності учнів та педагогічних працівників, відомості щодо онайн-ресурсів для педагогів, які можуть бути використані в шкільній практиці.

ПОСІБНИК

Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів

в умовах євроінтеграційних процесів в освіті  (назва активна)

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
РОЗДІЛ 1
МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
ТА ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ . . . . . .  7
1.1. Стратегічні орієнтири європейської освітньої спільноти з проблеми
оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності в системі ЗНЗ
(Овчарук О.В.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
1.2. Загальні підходи до організації та проведення оцінювання
інформаційно-комунікаційної компетентності учнів ЗНЗ у країнах ЄС
(Овчарук О.В.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
1.3. Інструменти оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності
вчителів у країнах Європи (Овчарук О.В., Сороко Н.В.) . . . . . . . . . . . . . . .     18
1.4. Формування і розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності —
пріоритет освітньої реформи у Великій Британії (Малицька І.Д.) . . . . . .    26
РОЗДІЛ 2
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
УЧНІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     34
2.1. Проблема стандартизації інформаційно-комунікаційної компетентності
учнів в аспекті використання Інтернет (досвід Польщі)
(Лещенко М.П., Тимчук Л.І.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      34
2.2. Проблема оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності
учнів у балтійських країнах (Сороко Н.В.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       43
2.3. Загальні підходи до змісту та оцінювання інформаційно-комунікаційної
компетентності учнів початкової школи Бельгії (Фламандська спільнота)
(Гриценчук О.О.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     48
2.4. Організація та проведення оцінювання інформаційно-комунікаційної
компетентності учнів ЗНЗ у Норвегії (Іванюк І.В.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   57
2.5. Загальні підходи до організації та проведення оцінювання інформаційно-
комунікаційної компетентності учнів ЗНЗ у Словаччині та Чехії
(Кравчина О.Є.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     59
2.6. Результати міжнародного дослідження вимірювання рівня цифрової
компетентності учнів 8-х класів у країнах ЄС(Іванюк І.В.) . . . . . . . . . . . . . . 66
2.7. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів
у школах Великої Британії (Малицька І.Д.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       70
2.8. Проблеми оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності
учнів у країнах Балтії (Сороко Н.В.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
2.9. Форми, методи та засоби оцінювання інформаційно-комунікаційної
компетентності учнів в Чехії та Словаччині (Кравчина О.Є.) . . . . . . . . . . . .84

РОЗДІЛ 3
ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
І КЕРІВНИКІВ ЗНЗ У КРАЇНАХ ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    89
3.1. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів
у країнах Балтії (Сороко Н.В.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
3.2. Підходи до моделювання інформаційно-комунікаційної компетентності
вчителя Нідерландів як підґрунтя для її розвитку та оцінювання
(Гриценчук О.О.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.3. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів
і керівників ЗНЗ у Норвегії (Іванюк І.В.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
3.4. Загальні підходи до організації та проведення оцінювання
інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів
та керівників ЗНЗ у Словаччині та Чехії (Кравчина О.Є.) . . . . . . . . . . . . . .107
3.5. Високий рівень інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя —
запорука цифрової грамотності учнів (досвід Великої Британії)
(Малицька І.Д.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
3.6. Форми, методи, засоби оцінювання інформаційно-комунікаційної
компетентності вчителів у країнах Балтії (Сороко Н.В.) . . . . . . . . . . . . . . . .119
3.7. Он-лайн інструменти для оцінювання інформаційно-комунікаційної
компетентності вчителів і керівників ЗНЗ у Норвегії (Іванюк І.В.) . . . . . .124
РОЗДІЛ 4
РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
ТА ПЕДАГОГІВ З ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ . . . . . . . .     132
ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Джерело:

Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педа-
гогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті : посібник / Биков В. Ю.,
Овчарук О. В., та інші.– К. : Педагогічна думка,2017. – 160с.

Adblock
detector