Мета, завдання та особливості міжнародних досліджень якості освіти TIMSS, PISA

Programm for International Student Assessment (Програма міжнародного оцінювання учнів) – оцінювання рівня володіння 15-річними особами компетентностями, необхідними для повноцінної участі в житті суспільства, а також надання країнам даних для прийняття важливих рішень у галузі освіти. Основні завдання: оцінити функціональну грамотність учнів за окремими напрямами, виявити динаміку результатів порівняно з минулими роками, з’ясувати фактори, що впливають на результати навчання учнів.

Отже, PISA має на меті визначити, наскільки в учнів розвинена здатність:

– до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів, з якими вони матимуть справу в повсякденному житті;
– до використання знань і умінь,   у подоланні різноманітних життєвих викликів і проблем;
– до використання знань і умінь з природничих наук для розв’язання  життєвих проблем, пов’язаних із певними науковими ситуаціями.
Дослідження  на усвідомленні   принципів та ідей наукової теорії, здатності до використання отриманих у школі знань і умінь у реальних життєвих ситуаціях.

Мету, завдання та особливості міжнародних досліджень якості освіти TIMSS, PISA  обговорено на семінарі для вчителів, за участі завідувача Центру моніторингу якості освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Капустіна І.В.

 

Додаткову інформацію можна отримати, переглянувши  цикл вебінарів

Adblock
detector