Природознавство

Досвід показує, що застосування тестового контролю дає такі педагогічні результати: раціональніше використання час уроку; охоплення більшого обсягу навчального матеріалу; швидке встановлення зворотного зв’язку з учнями і визначення рівня засвоєння матеріалу; можливість визначити прогалини в знаннях та уміннях і внести відповідні корективи; тестова перевірка дисциплінує учнів, індивідуалізує роботу з учнями; стимулюється саморозвиток учнів, підвищується їхній інтерес до предмету.

Небесні тіла

   1 варіант 

1рівень. Виберіть правильні відповіді:(0.5 б)

 1. Наша Галактика має назву:

а) Сонячна;                           в) Медовий Шлях;

б) Юпітерська;                   г) Медовий Шлях;

2.Найбільшою планетою Сонячної системи є:

а) Земля;                   в)  Юпітер;

д) Плутон;                б) Сатурн;

г) Венера

3.Юрій Гагарін здійснив свій політ:

а) 10 квітня 1964 р.;                в) 12 липня 1963 р.;

б) 15 березня 1961 р.;              г) 12 квітня 1961 р.;

4.Телескоп було винайдено у … році.

а) 1594;                   в) 1810;

г) 1609;                   б) 1709;

5.На сьогодні в Сонячній системі відомо … планет.

а) 5;          б) 9;         в) 6;          г) 8;          д) 11.

6.Першим космонавтом незалежної України став:

а) Міклухо – Маклай;             в) Петро Каденюк;

б) Іван Петров;                         г) Леонід Каденюк;

2 рівень.  Закінчіть речення: (1 б)

 1. Полярна зоря завжди вказує на…
 2. Зоряними картами називають…
 3. Зорі – це…

3 рівень. (1.5 б)

 1. Як відбувається сонячне затемнення?
 2. Спробуйте розмістити планети Сонячної системи в порядку їх віддаленості від Сонця. Намалюйте схему.

4 рівень.(3 б)

Як ви думаєте, чи може щось у Космосі перешкоджати поширенню світла Сонця в напрямку до Землі? Чому ви так думаєте?

                      Небесні тіла

                             2 варіант.

1рівень. Виберіть правильні відповіді:(0.5 б)

1.Не мають супутників планети…

а) Юпітер;                      в) Плутон;

б) Венера;                       г) Меркурій.

2.Планети – небесні тіла, що світяться…

а) власним світлом;              б) відбитим світлом.

3.Середня відстань від Землі до Сонця …

а) 384 000 км;                     в)близько 150 000 000 км;

б) світловий рік;                 г) 500 000 км.

4.Нині все небо поділене на … сузір’їв.

а) 108;            б) 98;       в) 88;        г) 78.

5.Сонце – це …

а) планета;                      в) зірка;

б) астероїд;                     г) комета.

6.Наука, яка вивчає Всесвіт називається…

а) астрономія;                в) біологія;

б) фізика;                        г) хімія.

2 рівень.  Закінчіть речення: (1 б)

 1. Сузір’я – це…
 2. Найбільшу кількість супутників має…
 3. До малих небесних тіл належать…

3 рівень. (1.5 б)

 1. Як відбувається місячне затемнення?
 2. Чому на поверхні Місяця так багато кратерів?

4 рівень.(3 б)

Ви знаходитесь на поверхні Місяця. Який вигляд може мати планета Земля для вас протягом одного календарного місяця?

Умови життя на планеті Земля.

                1 варіант

1рівень. Виберіть правильну відповідь(0.5 б)

 1. Територію нашої країни омивають …. Моря:

а) Балтійське та Чорне;

б) Чорне та Азовське;

в) Азовське та Каспійське;

г) Чорне, Азовське та Аральське.

2.Запаси води на Землі постійно…

а) збільшуються;     в) зникають;

б) зменшуються;      г) залишаються незмінними.

 1. Основними формами рельєфу земної поверхні є…

а) гори;                     в) гори, рівнини, яри, балки;

б) рівнини;              г) гори та плоскі рівнини.

 1. На Землі океанів…

а) 2;        б) 3;           в) 6;          г) 5;          д)4.

 1. Річка – це…

а) потоки дощової води;  в) потоки солоної води;

б) потоки прісної води;     г) потоки талої води.

 1. Товщина атмосфери Землі дорівнює приблизно:

а) 500 км;                     в) 15000 км;

б) 1000 км;                   г) 2000 км;

д) 3000 км

2 рівень. Закінчіть речення:(15 б)                                                                    

 1.  Гори – це
 2. На території України знаходяться … гори.
 3. Для вимірювання атмосферного тиску…

3 рівень. (1.5 б)

 1. Як ви вважаєте, чому вчені говорять, що все живе на Землі знаходиться під прозорою «парасолькою» озону?
 2. Як живі організми пристосовуються до умов життя на планеті Земля?

4рівень. (3 б)

Уявіть собі, що на Землі не стало води. До яких наслідків це б призвело? Дайте поширену відповідь.

                Умови життя на планеті Земля.

                          2 варіант

1рівень. Виберіть правильну відповідь(0.5 б)

1.Скупчення водяної пари в повітрі – це …

а) сніг;                         в) дощ;

б) лід;                          г) хмари.

 1. Повітря є … провідником тепла.

а) гарним;                     в) середнім;

б) поганим;                  г)  значним.

3.Газоподібну оболонку планет називають:

а) газосферою;            в) атмосферою;

б) біосферою;              г) водосферою.

 1. У складі повітря найбільше…

а) кисню;                        в) заліза;

б) вуглекислого газу;    г) азоту.

5.Вода підтримує:

а) форму та пружність рослин;        в) коріння рослин;

б) будову листа рослин;                     г) кількість клітин у рослинах.

6.Найбільші поклади вугілля на Україні є …

а) у Придніпров’ї;               в) на Донеччині;

б) в Криму;                            г) в Карпатських горах.

2 рівень. Закінчіть речення:(15 б)                                                                    

 1. Корисними копалинами називають…
 2. …. – найтвердіший з усіх мінералів.
 3. Зябра рибам необхідні для…

3 рівень. (1.5 б)

1.Як ви гадаєте, за рахунок чого постійно поповнюються запаси кисню в атмосфері?

2.Які ви знаєте прикмети, що віщують погоду?

4рівень. (3 б)

Доведіть на конкретних прикладах, що відбулося б на Землі, якби зникла її атмосфера.

 

Adblock
detector