Тестоті завдання для учнів 9 класу

Шановні дев’ятикласники, вам  запропоновані завдання  для підсумкового та семестрового оцінювання навчальних досягнень  І-ІV рівнів складності. Виконання тестових завдань допоможе вам підготуватись до уроку з контролю знань та пройти тестовий контроль в онлайн режимі (оцінювання  здійснюється програмою для створення тестів)

Обмін речовин та енергіії

Питання для підготовки

Виберіть одну правильну відповідь.

 1. Процес енергетичного обміну — це:

A) дихання;

Б) фотосинтез;

B) синтез РНК;

Г) біосинтез білка.

 1. Кисневий етап енергетичного обміну відбувається в:

A) цитоплазмі;

Б) мітохондріях;

B) хлоропластах;

Г) мітохондріях і хлоропластах.

 1. Під час гліколізу розщеплюється:

A) АТФ;

Б) ДНК;

B) глюкоза;

Г) білки.

 1. Структурна одиниця, що відповідає за синтез певної молекули білка:

A) ген;

Б) кодон;

B) іРНК;

Г) нуклеотид.

 1. Під час фотосинтезу утворюються речовини:

A) білки;

Б) жири;

B) вуглеводи;

Г) нуклеїнові кислоти.

 1. Цикл Кребса є стадією:

A) фотосинтезу;

Б) кисневого етапу енергетичного обміну;

B) безкисневого етапу енергетичного обміну;

Г) підготовчого етапу енергетичного обміну.

 1. Реакції світлової фази фотосинтезу перебігають у:

A) стромі;

Б) мембранах тилакоїдів;

B) зовнішній мембрані хлоропласта;

Г) внутрішній мембрані хлоропласта.

 1. У темновій фазі фотосинтезу відбувається процес:

A) синтезу АТФ;

Б) синтезу глюкози;

B) утворення молекулярного кисню;

Г) утворення атомів Гідрогену.

 1. При фотосинтезі кисень виділяється внаслідок розщеплення сполуки:

A) СО2;

Б) АТФ;

B) Н2О;

Г) NО.

 1. Установіть послідовність етапів біосинтезу білка.

A) Відбувається синтез поліпептидних ланцюгів;

Б) утворюється просторова структура молекули білка;

B) фермент розкручує ділянку подвійної спіралі ДНК;

Г) активовані молекули амінокислот з’єднуються з молекулами транспортних РНК;

Д) інформація про структуру білка передається з молекули ДНК на іРНК.

Практичні завдання

 1. У процесі дисиміляції в тканинах утворилось 220 г вуглекислого газу і 450 г молочної кислоти.

Як відбувалось розщеплення глюкози і яка маса її засвоїлася?

 1. За 50 хвилин плавання плавець витратив 1200 кДж енергії. Протягом якого часу він зможе плавати з такою самою інтенсивністю, якщо в його організмі розщепилося 400 г глюкози, половина якої — в процесі гліколізу?
 2. У процесі дисиміляції утворилося 24 моль СОі 12 моль С3Н6О3. Яка кількість речовини глюкози при цьому розщепилась?
 3. У процесі фотосинтезу одна рослина поглинає 280 г СО2за світловий день. Яка маса глюкози утвориться в листках і яка маса кисню виділиться за 5 днів? Процесом дихання знехтувати.
 4. У процесі фотосинтезу рослина поглинула 2 мСО2. Визначте, який об’єм Овиділився при цьому і яка маса глюкози синтезувалась за нормальних умов.

 

У  СВІТІ ЦІКАВОГО

Дізнайся більше про світ рослин

Дізнайся більше про світ тварин

Дізнайся більше про біологію людини

Дізнайся більше про біологію

 

Adblock
detector