Атомія людини. 3 том

У третьому томі підручника подані сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. Наприкінці кримінальної розділу підручника є питання для повторення і самоконтроль, що дозволяють краще зрозуміти прочитане.

http://chtyvo.org.ua/authors/Fedoniuk_YaI/Anatomiia_liudyny_U_trokh_tomakh_Tom_3/

Всі анатомічні терміни зроблені українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, українського стандарту. Підручник призначений для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, складений за креди тно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

Adblock
detector