Екологічна лабораторія 2

Віртуальна екологічна лабораторія особливо корисна і доступна у використанні.  Основна одиниця колекції — віртуальний експеримент.  Тут ви можете перетврити свої теоретичні знання в практичні шляхом проведення експериментів за темами:

  1. Паразит-хазяїн
  2. Зв’язки в біогеоценозі
  3. Конкуренція
  4. Способи живлення живих організмів
  5. Правило Алена
  6. Біохімічний цикл карбону в умовах сучасної Землі
  7. Правило Бергмана
  8. Біохімічний цикл сірки в умовах сучасної Землі
  9. Парниковий ефект
  10. Джерела енергії біохімічних циклів на прикладі циклу фосфора
  11. Гідрологічний цикл в умовах сучасної Землі
  12. Трофічні ланцюги

                               Експериметни (назви активні)

 

1.Паразит-хазяїн

 

2.Зв’язки в біогеоценозі

 

3.Конкуренція

 

4.Способи живлення живих організмів

 

5.Правило Алена

 

6.Біохімічний цикл карбону в умовах сучасної Землі

 

7.Правило Бергмана

 

8.Біохімічний цикл сірки в умовах сучасної Землі

 

9.Парниковий ефект

 

10.Джерела енергії біохімічних циклів на прикладі циклу фосфора

 

11.Гідрологічний цикл в умовах сучасної Землі

 

12.Трофічні ланцюги

 

Інтернет-ресурс: http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=101&limitstart=10