Ботаніка

Ботаніка (у перекладі із старогрецького означає той, що «відноситься до рослин») — розділ біології, що вивчає морфологію, анатомію, еволюцію, філогенез, географію і екологію рослин. Залежно від об’єкту дослідження у ботаніці виділяють наступні дисципліни:
Альгологія — наука про нижчих представників царства рослин (водорості).
Лихенология — наука про лишайники.
Бріологія — наука про мохи.
Окрім цього, об’єктом вивчення ботаніки є вищі рослини.
Батьком ботаніки вважають Теофраста. Проте,  ботаніка сформувалася лише в XVIII столітті  завдяки працям Карла Линнея. У сучасному уявленні ботаніка не є окремою наукою, а є складною системою наукових дисциплін.
Курс ботаніки можна розділити на наступні логічні розділи: гістологія, анатомія рослин, фізіологія, морфологія, різноманіття рослинного світу.
Особливості царства рослин :
1. Об’єднує організми з фотоавтотрофним типом живлення.
2. Клітинна стінка містить целюлозу.
3. Запасна поживна речовина — крохмаль.
4. Нижчі рослини — водорості, тканин немає. У вищих рослин з’являються різні тканини і органи.
5. Вищі спорові (мохоподібні і папоротевидні) розмножуються спорами.
6. Вищі насінні (голонасінні і квіткові) розмножуються насінням.

Відео

Різноманітність рослин

Папоротники

Розмноження папоротників

Подвійне запліднення квіткових рослин

Переглянь додатково до теми ЗАПЛІДНЕННЯ КВІТКОВИХ:

Подвійне запліднення. Частина 1

Подвійне запліднення. Частина 2

 

 

Фотосинтез

Будова квітки

Умови росту та розвитку

 

 

 

Рост корней
Растения в экстремальных условиях
Многоклеточные водоросли
Морские красные и бурые водоросли
Долгожители среди голосеменных
Орхидеи
Опыление цветковых растений
Грибы-паразиты

Adblock
detector