Задачі ЗНО 2008-2017 років

На сторінці представлені задачі з молекулярної біології, генетики, екології,  які ввійшли до тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання 2008-2017 років

 • Визначте площу акваторії моря, яка потрібна для прогодування чайки масою 1 кг (40% сухої речовини) у ланцюзі живлення: фітопланктон – риба – чайка. Продуктивність фітопланктону – 500 г/м2 сухої маси.

А 100 м2;

Б 80 м2;

В 60 м2;

Г 40 м2.

 • Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте, на скільки збільшилася маса куниці, якщо протягом дня вона з’їла 20 мишей (маса однієї миші – 10 г). Візьміть до уваги, що масова частка води в організмі становить 70%від загальної маси.

А 2 г;

Б 6 г;

В 10 г;

Г 20 г.

 • Учень розглядає під мікроскопом препарати мітотичного поділу клітини людини на стадії метафази (метафазна пластинка). Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки?

А 23;

Б 46;

В 69;

Г 92.

 • До медико–генетичної консультації звернулося подружжя, чоловік якого здоровий, а жінка народилась із захворюванням на фенілкетонурію, виявленим у 3–тижневому віці. Вона пройшла відповідне лікування, внаслідок чого має нормальний фізичний і розумовий розвиток. Позначте, який прогноз народження дітей з такою хворобою у цього подружжя, якщо чоловік гомозиготний за домінантним геном:

А усі діти будуть хворими;

Б усі діти будуть здоровими, з нормальним генотипом та фенотипом;

В усі діти будуть здорові фенотипово та гетерозиготні за фенілкетонурією;

Г 50 % дітей будуть хворими.

 • Укажіть, яку кров теоретично можна переливати людям з третьою групою крові:

А ІІІ групи або І групи;

Б ІІІ групи або ІІ групи;

В ІІІ групи або ІV групи;

Г ІІ групи або ІV групи.

 • Полідактилія успадковується як домінантна ознака. Визначте ймовірність народження дітей з аномалією в сім’ї, де батько гетерозиготний, а мати не страждає полідактилією:

А 50% здорові і 50% хворі;

Б 75% здорові і 25% хворі;

В всі хворі;

Г всі здорові.

 • Визначте, яка кількість хромосом і молекул ДНК буде в кожній дочірній клітині після мітозу, якщо перед поділом клітина мала 24 хромосоми та 48 молекул ДНК.

А 24 хромосоми та 48 молекул ДНК;

Б 12 хромосом і 24 молекули ДНК;

В 24 хромосоми та 24 молекули ДНК;

Г 12 хромосом і 48 молекул ДНК.

 • Від схрещування породистої самки кроля чорного кольору з породистим самцем білого кольору отримали потомство чорного кольору. Молоду самку чорного кольору з цього потомства схрестили з тим самим самцем. Яке потомство щодо фенотипу варто очікувати внаслідок такого схрещування?

А 3 чорних і 1 білий;

Б усі чорні;

В 1 чорний і 1 білий;

Г 1 чорний і 3 білих.

 • Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує донька від батька?

А 22 аутосоми та Y-хромосому

Б 22 аутосоми та X-хромосому

В 23 аутосоми та Y-хромосому

Г 23 аутосоми та X-хромосому

 • У хлопчика І група крові (за системою АВО), у його матері – ІІ, а в батька – ІІІ. Яка ймовірність того, що сестра буде мати таку ж групу крові, як і брат?

А 1/16 або 6,25%

Б 1/8 або 12,5%

В 1/4 або 25%

Г 1/2 або 50%

 • Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте площу (м2) відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися лев масою 150 кг (ланцюг живлення: трав’янисті рослини → парнокопитні → лев). Біомаса рослинності савани становить 750 г/м2.

А 1 500

Б 2 000

В 15 000

Г 20 000

 • Відносна молекулярна маса білкової молекули становить 30 000, а відносна молекулярна маса однієї амінокислоти — 100. Визначте масу гена, що кодує цю білкову молекулу, якщо відносна молекулярна маса одного нуклеотиду становить 345.

А 34 500

Б 103 500

В 310 500

Г 621 000

 • Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку: ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА. Визначте склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. (див. таблицю ”Генетичний код”, подану на останній сторінці Вашого зошита)

А вал – ала – ліз – про – арг –тре

Б гіс – арг –лей – глі – сер – цис

В глі – лей – фен – гіс – цис – сер

Г фен – про – ала – вал – тре – гіс

 • Клітина кореня жита містить 14 хромосом. Скільки хромосом знаходиться в клітині ендосперму насінини?

А 7

Б 14

В 21

Г 28

 • У хлопчика І група крові, а в його сестри – ІV. Які групи крові мають їхні батьки?

А I та IV

Б II та III

В II та IV

Г I та III

 • Скільки залишків рибози містить РНК, що синтезована на фрагменті ДНК з 2400 нуклеотидами?

А 800

Б 1200

В 2400

Г 4800

 • Клітина листка кукурудзи містить 20 хромосом. Скільки хромосом в ендоспермі насінини?

А 10

Б 20

В 30

Г 40

 • Гусінь знищила рослини, маса яких 1800 грамів (20% сухої речовини). Визначте приріст біомаси пташки, яка з’їла цю гусінь.

А 1,8 г

Б 3,6 г

В 18 г

Г 36 г

 • Клітина кореня томатів містить 24 хромосоми. Скільки хромосом у клітині епідерми?

А 12

Б 24

В 31

Г 48

 • В екосистемі метелики і синиці спожили 1000 кг первинної продукції. Яка біомаса засвоїлася метеликами та синицями відповідно?

А 100 кг і 100 кг

Б 100 кг і 10 кг

В 10 кг і 100 кг

Г 10 кг і 10 кг

 • Один із ланцюгів молекули ДНК має склад АТГЦЦГТА. Скільки водневих зв’язків утворюють два ланцюги цієї молекули між собою?

А 24

Б 22

В 20

Г 16

 • Фенілкетонурія – спадкова хвороба, пов’язана з порушенням обміну фенілаланіну, що є наслідком рецесивної мутації. Яка ймовірність того, що в гетерозиготних батьків народиться дитина, не хвора на фенілкетонурію? 

А 25%

Б 50%

В 75%

Г 100%

 • Амінокислота метіонін кодується триплетом АУГ, амінокислота триптофан – триплетом УГГ. Визначте кількість гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, яка кодує поліпептид, що складається зі ста залишків триптофану і ста залишків метіоніну.

А 100

Б 150

В 600

Г 300

 

 • Обчисліть і укажіть відсоток гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо тимідилові нуклеотиди становлять 42 відсотки від загальної кількості.

А 84

Б 42

В 8

Г 16

 • Забарвлення в норок визначається одним геном з повним домінуванням. Схрещування коричневої норки з сірою дало лише коричневих потомків. У другому поколінні отримали коричневих та сірих норок. З якою ймовірністю серед них слід очікувати появу гетерозиготних?

А 100%

Б 75 %

В 50 %

Г 25 %

 • Обчисліть і укажіть відсоток аденілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо гуанілові нуклеотиди становлять 23 відсотки від загальної кількості.

А 23

Б 46

В 27

Г 54

 • Забарвлення в норок визначається одним геном з повним домінуванням. Схрещування коричневої норки із сірою дало лише коричневих потомків. У другому поколінні отримали коричневих та сірих норок. З якою ймовірністю серед потомків другого покоління потрібно очікувати появу гомозиготних?

А 75 %

Б 25 %

В 50 %

Г 0 %

 • У дрозофіли домінантний ген червоного забарвлення очей і рецесивний ген білого забарвлення знаходяться в Х-хромосомі. Гетерозиготну червонооку самку схрестили з білооким самцем. Яка частка мух, схожих на батька, з’явиться в Зважте на те, що в мух гетерогаметна стать – чоловіча.

А 25%

Б 50%

В 75%

Г 100%

 • У курей строкате забарвлення оперення визначається зчепленням із Х-хромосомою геном В, чорне – b. Чорного півня схрестили зі строкатою куркою. Яка ймовірність появи в F1 самців, схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать – жіноча.

А 0%

Б 25%

В 50%

Г 100%

 • У соматичних клітинах бика свійського міститься 60 хромосом. Яка кількість хромосом міститься в його клітинах, що утворилися шляхом мейотичного поділу?

А 120

Б 60

В 30

Г 15

 • Ген, що зумовлює круглу форму плодів помідорів, повністю домінує над геном, що зумовлює грушоподібну форму плодів. Існування якої пари генетичних характеристик неможливе для помідорів?

А круглі гомозиготи

Б грушоподібні гомозиготи

В круглі гетерозиготи

Г грушоподібні гетерозиготи

 • За успадкування резус-групи крові відповідає ген D, який має два алелі: D (резус-позитивна кров) і d (резус-негативна кров). В обох батьків резус-позитивна кров. Укажіть правильне твердження.

А їхня дитина обов’язково успадкує резус-групу батьків

Б їхня дитина може бути виключно резус-позитивною

В вірогідність народження резус-позитивної дитини становить 50 %

Г їхні діти можуть бути як резус-позитивними, так і резус-негативними

 • У якому схрещуванні розщеплення за фенотипом у потомстві може бути 9 : 3 : 3 : 1?

А АаВв х аавв

Б АаВв х АаВв

В АаВв х ааВв

Г ААвв х ааВВ

 • Уявіть, що Ви медико-генетичний консультант. До Вас звернулася сім’я (батько, мати та двоє дітей) з проханням з’ясувати, чи є діти рідними для їхньої подружньої пари. Ви провели дослідження групи крові всіх членів сім’ї й отримали такі результати: у батька група крові АВ (IV), у матері – А (ІІ), у старшої дитини – В (ІІІ), у молодшої дитини – 0 (І). Укажіть правильне твердження.

А обидві дитини не можуть бути рідними

Б старша дитина може бути рідною, а молодша – ні

В обидві дитини можуть бути рідними

Г молодша дитина може бути рідною, а старша – ні

 

 • Ділянка кодуючого ланцюга молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: АТЦ ТТА АГЦ ЦЦГ АЦТ. Якою буде послідовність нуклеотидів у молекулі іРНК, безпосередньо синтезованої з наведеної ділянки?

А ТАГ ААТ ТЦГ ГГЦ ТГА

Б УАГ ААА АГЦ ЦЦГ АЦУ

В АУЦ ААУ УГЦ ЦЦГ УЦГ

Г УАГ ААУ УЦГ ГГЦ УГА

 • Клітина основної тканини конюшини польової містить 14 хромосом. Скільки хромосом у клітині шкірки цієї рослини?

А 7

Б 21

В 14

Г 28

 • Уявіть, що Ви медико-генетичний консультант. До Вас звернулася сім’я з проханням з’ясувати, чи дійсно батько є рідним дітям, які живуть у цій сім’ї. Ви провели дослідження групи крові всіх членів сім’ї й отримали такі результати: у батька група крові 0 (І), у матері — А (ІІ), у старшої дитини — А (ІІ), у молодшої дитини — АВ (ІV). Укажіть правильне твердження.

А старшій дитині може бути рідним, а молодшій — ні

Б батьківство можливе стосовно обох дітей

В батьківство має бути виключене стосовно обох дітей

Г молодшій дитині може бути рідним, а старшій – ні

 • Троє юних генетиків провели схрещування гарбузів із жовтими дископодібними плодами з гарбузами з жовтими кулястими плодами. У потомстві вони отримали 3/8 рослин із жовтими дископодібними, 3/8 рослин із жовтими кулястими, 1/8 рослин із білими дископодібними, 1/8 рослин із білими кулястими плодами. Юні генетики висловили свої думки з цього приводу. Оцініть їхню правильність.

1-й генетик: білі плоди — домінантна ознака

2-й генетик: одна з вихідних форм була рецесивною гомозиготою за ознакою форми плодів

3-й генетик: обидві вихідні форми були гетерозиготні за ознакою кольору плодів

А усі праві

Б праві лише 2-й і 3-й

В праві лише 1-й і 2-й

Г усі неправі

 • Собаководи одного з клубів протягом кількох років схрещували мексиканських безшерстих собак між собою. У потомстві завжди були безшерсті й шерстисті собаки у співвідношенні 2 : 1, також з’являлись мертві цуценята з численними аномаліями. Собаководи висловили свої думки щодо цього:

1-й собаковод: безшерстість — домінантна ознака;

2-й собаковод: безшерсті собаки завжди гетерозиготні;

3-й собаковод: домінантний ген у гомозиготному стані спричиняє загибель цуценят.

Хто з них має рацію?

А усі мають рацію

Б лише 1-й і 2-й

В лише 2-й і 3-й

Г усі помиляються

 • У канарок зчеплений з Х-хромосомою ген В зумовлює зелене забарвлення оперення, b — коричневе. Зелену самку cхрестили з коричневим самцем. Яка ймовірність появи в F1 самців, схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать — жіноча.

А 0 %

Б 25 %

В 50 %

Г 100 %

Adblock
detector